Інструкція для посади "Налагоджувальник напівавтоматичних установок акумуляторного виробництва 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Налагоджувальник напівавтоматичних установок акумуляторного виробництва 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника напівавтоматичних установок акумуляторного виробництва 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи та будову, кінематичні схеми устаткування, конструктивні особливості універсальних та спеціальних пристроїв, оснастки;
      - правила настроювання та регулювання контрольно-вимірювального інструменту та пускової апаратури;
      - основи електроніки, автоматики, електротехніки, механіки;
      - системи допусків та посадок.

1.4. Налагоджувальник напівавтоматичних установок акумуляторного виробництва 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Налагоджувальник напівавтоматичних установок акумуляторного виробництва 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Налагоджувальник напівавтоматичних установок акумуляторного виробництва 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Налагоджувальник напівавтоматичних установок акумуляторного виробництва 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Налагоджує та регулює напівавтоматичні установки для виготовлення мотоциклетних, мопедних та інших малогабаритних акумуляторних батарей.

2.2. Установлює та заміняє на напівавтоматах різної конструкції форми та оснастку для виготовлення деталей та складання вузлів, елементів та блоків батарей.

2.3. Випробовує та доводить форми й виконує пробне складання батарей після налагоджування.

2.4. Стежить за роботою напівавтоматів та усуває неполадки в роботі устаткування, пускової та регулювальної апаратури.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Налагоджувальник напівавтоматичних установок акумуляторного виробництва 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Налагоджувальник напівавтоматичних установок акумуляторного виробництва 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Налагоджувальник напівавтоматичних установок акумуляторного виробництва 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Налагоджувальник напівавтоматичних установок акумуляторного виробництва 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Налагоджувальник напівавтоматичних установок акумуляторного виробництва 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Налагоджувальник напівавтоматичних установок акумуляторного виробництва 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Налагоджувальник напівавтоматичних установок акумуляторного виробництва 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Налагоджувальник напівавтоматичних установок акумуляторного виробництва 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Налагоджувальник напівавтоматичних установок акумуляторного виробництва 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Налагоджувальник напівавтоматичних установок акумуляторного виробництва 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Налагоджувальник напівавтоматичних установок акумуляторного виробництва 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Налагоджувальник напівавтоматичних установок акумуляторного виробництва 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Налагоджувальник напівавтоматичних установок акумуляторного виробництва 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Налагоджувальник напівавтоматичних установок акумуляторного виробництва 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Налагоджувальник напівавтоматичних установок акумуляторного виробництва 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Налагоджувальник напівавтоматичних установок акумуляторного виробництва 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.