Інструкція для посади "Ізолювальник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ізолювальник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ізолювальника 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення та правила застосування простих вимірювальних інструментів;
      - найменування та типи деталей і виробів, які ізолює;
      - основи знань з електротехніки.

1.4. Ізолювальник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ізолювальник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ізолювальник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ізолювальник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ізолює кабельним та телефонним папером, лавсановою та бавовняною стрічками секції, котушки, деталі та вироби.

2.2. Знімає тимчасову ізоляцію з секцій та котушок після компаундування, просочування та обпресування.

2.3. Прокладає міжвиткову ізоляцію.

2.4. Встановлює скріплювальні бандажі на котушки з укладанням ізоляційних рамок та прокладень.

2.5. Ізолює відводи та пази.

2.6. Виготовляє та ізолює екранувальні витки.

2.7. Ізолює металеві деталі з запіканням без обпресування та з наступним обрізанням ізоляції.

2.8. Ізолює міжсекційні з'єднання у котушках апаратів.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ізолювальник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ізолювальник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ізолювальник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ізолювальник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ізолювальник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ізолювальник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ізолювальник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ізолювальник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ізолювальник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ізолювальник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ізолювальник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ізолювальник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ізолювальник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ізолювальник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ізолювальник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ізолювальник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Машини середні постійного та змінного струму - підготовка осердя до обмотування.

5.2. Пакети статора електричних машин - ізолювання торцевих частин.

5.3. Прутки та смуга - ізолювання кіперною стрічкою з покриттям лаком.

5.4. Трансформатори тороїдні - ізолювання.

5.5. Циліндри з бакелізованого паперу - виготовлення.

5.6. Шини силового електроланцюга - ізолювання кіперною та тафтяною стрічкою.