Інструкція для посади "Газозварник 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Газозварник 7-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи газозварником 6 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - механічні та технологічні властивості різних видів металів, що зварюються;
      - різні види легких і важких сплавів, їх зварювальні та механічні властивості;
      - види корозії та фактори, що її спричиняють;
      - основні знання з металографії зварних швів;
      - правила технологічної послідовності накладання різних видів швів та режимів зварювання;
      - методи визначення дефектів у зварних швах і правила запобігання їх виникненню;
      - методи усунення дефектів у зварних швах;
      - методи та способи здійснення спеціальних випробувань зварних виробів;
      - вимоги технічної документації до експлуатації газозварювальної апаратури;
      - креслення особливо складних вузлів, деталей, конструкцій і трубопроводів;
      - способи виконання газозварювальних робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт;
      - правила дотримання вимог пожеж-ної безпеки;
      - правила роботи зі шкідливими, небезпечними та отруйними речовинами, що застосовуються під час виконання робіт;
      - правила роботи на риштуванні, підмост-ках, драбинах, автомобільних підіймачах тощо;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

1.4. Газозварник 7-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Газозварник 7-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Газозварник 7-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Газозварник 7-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує газове зварювання особливо складних і відповідальних вузлів, деталей, конструкцій і трубопроводів, призначених для роботи під високими динамічними та вібраційними навантаженнями і високим тиском, та конструкцій особливо складної конфігурації в усіх просторових положеннях зварного шва під час виконання робіт на висоті та в діючих цехах без зупинки виробництва.

2.2. Забезпечує підготовку зварювальних матеріалів, газозварювальної апаратури та інструментів згідно із заданим технологічним режимом зварювання.

2.3. Виконує газозварювальні роботи з ремонту діючих магістральних газопроводів під тиском до 5,5 МПа згідно із технологічними картами.

2.4. Здійснює контроль за дотриманням правил щодо виконання газозварювальних робіт.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Газозварник 7-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Газозварник 7-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Газозварник 7-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Газозварник 7-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Газозварник 7-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Газозварник 7-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Газозварник 7-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Газозварник 7-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Газозварник 7-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Газозварник 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Газозварник 7-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Газозварник 7-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Газозварник 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Газозварник 7-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Газозварник 7-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Газозварник 7-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Газове зварювання особливо складних і відповідальних вузлів, деталей та конструкцій, конструкцій складної конфігурації з металів різних типів під час виконання монтажних та ремонтно-будівельних робіт на висоті, у стиснених умовах, у діючих цехах без зупинки виробництва у всіх просторових положеннях зварного шва.

5.2. Газове зварювання під час монтажу та ремонту діючих трубопроводів зовнішніх та внутрішніх мереж газопостачання середнього та високого тиску, технологічних трубопроводів І та II категорій (груп), трубопроводів водопостачання та теплофікації.

5.3. Здійснення контролю за якістю виконання робіт згідно із технологією та робочими кресленнями.