Інструкція для посади "Сестра-господарка", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сестра-господарка" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта та підготовка на робочому місці. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - права, обов'язки та відповідальність сестри-господарки;
      - правила дотримання санітарно-гігієнічного режиму в закладах (відділеннях);
      - термін придатності господарського, м'якого і твердого реманенту, спецодягу, білизни, що використовуються у закладі (відділенні);
      - умови експлуатації і зберігання, строки і методи санітарної обробки реманенту;
      - форми і порядок ведення обліково-звітної документації;
      - правила охорони праці.

1.4. Сестра-господарка призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сестра-господарка підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сестра-господарка керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сестра-господарка під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить заходи щодо забезпечення санітарно-гігієнічного режиму закладу (відділення).

2.2. Забезпечує господарським, м'яким і твердим інвентарем, спецодягом, постільною і натільною білизною для хворих, предметами гігієни, миючими засобами, канцелярським приладдям.

2.3. Проводить заміну спецодягу, рушників співробітникам.

2.4. Забезпечує блоки харчування (буфет, їдальня) устаткуванням, посудом і спостерігає за їх маркіровкою і використанням.

2.5. Складає заявки на ремонт приміщень, обладнання, реманенту і контролює його проведення.

2.6. Керує роботою молодших медичних сестер (санітарок-прибиральниць і санітарок-буфетниць) з утримання в чистоті та порядку приміщень.

2.7. Веде обліково-звітну документацію.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сестра-господарка має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сестра-господарка має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сестра-господарка має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сестра-господарка має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сестра-господарка має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сестра-господарка має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сестра-господарка має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сестра-господарка має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сестра-господарка має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сестра-господарка несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сестра-господарка несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сестра-господарка несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сестра-господарка несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сестра-господарка несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сестра-господарка несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сестра-господарка несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.