Інструкція для посади "Дезінфектор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Дезінфектор" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта, підготовка на курсах або на робочому місці. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні документи, що регламентують організацію дезінфекційної справи;
      - права, обов'язки та відповідальність дезінфектора;
      - принципи, види і методи дезінфекції, дезінсекції, дератизації та стерилізації;
      - дезінфекційні, дезінсекційні та дератизаційні засоби, правила надання першої медичної допомоги при отруєннях ними;
      - методи оцінки якості проведених дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних та стерилізаційних заходів;
      - правила охорони праці.

1.4. Дезінфектор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Дезінфектор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Дезінфектор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Дезінфектор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Працює під наглядом інструктора-дезінфектора.

2.2. Готує до використання дезінфекційні засоби та проводить дезінфекцію у вогнищах інфекційних хвороб та інших місцях.

2.3. Проводить остаточну дезінфекцію.

2.4. Дезінфікує вироби медичного призначення.

2.5. Сортує речі для камерної дезінфекції.

2.6. Проводить стерилізацію певних речей та виробів.

2.7. Визначає якість дезінфекції та стерилізації.

2.8. Проводить огляд на наявність педикульозу.

2.9. Готує дезінсекційні та дератизаційні засоби.

2.10. Проводить дезінсекційні та дератизаційні заходи на об'єктах і визначає якість їх проведення.

2.11. Додержує правила особистої і громадської безпеки та охорони праці при проведенні вищеназваних робіт.

2.12. Постійно підвищує свій професійний рівень.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Дезінфектор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Дезінфектор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Дезінфектор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Дезінфектор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Дезінфектор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Дезінфектор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Дезінфектор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Дезінфектор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Дезінфектор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Дезінфектор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Дезінфектор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Дезінфектор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Дезінфектор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Дезінфектор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Дезінфектор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Дезінфектор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.