Інструкція для посади "Реєстратор медичний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Реєстратор медичний" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта та підготовка на робочому місці. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - права, обов'язки та відповідальність реєстратора медичного;
      - інформацію про режим роботи лікарів всіх спеціальностей на всі дні тижня із зазначенням часу прийому та номера кабінету;
      - правила виклику лікаря додому та порядок попереднього запису на прийом до лікарів;
      - час і місце прийому населення головним лікарем та його заступниками;
      - інформацію про адреси аптек, поліклінік, стаціонарів, які надають екстрену допомогу населенню у вечірні та нічні часи, вихідні та святкові дні;
      - інформацію про порядок роботи поліклініки;
      - правила підготовки до обстежень (аналізу крові, рентгеноскопії, рентгенографії, шлункового соку тощо).

1.4. Реєстратор медичний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Реєстратор медичний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Реєстратор медичний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Реєстратор медичний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Записує хворих на прийом до лікарів.

2.2. Реєструє виклики лікарів додому.

2.3. Надає відвідувачам лікувально-профілактичного закладу довідки щодо порядку роботи закладу, про час і місце прийому лікарів.

2.4. Забезпечує правильне ведення та зберігання медичних карток амбулаторних хворих.

2.5. Своєчасно добирає та доставляє медичну документацію до кабінетів лікарів.

2.6. Оформлює листки і довідки тимчасової непрацездатності, веде їх реєстрацію та облік.

2.7. Проводить сортування та розкладку результатів лабораторних досліджень, електрографічних та інших обстежень.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Реєстратор медичний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Реєстратор медичний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Реєстратор медичний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Реєстратор медичний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Реєстратор медичний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Реєстратор медичний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Реєстратор медичний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Реєстратор медичний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Реєстратор медичний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Реєстратор медичний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Реєстратор медичний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Реєстратор медичний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Реєстратор медичний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Реєстратор медичний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Реєстратор медичний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Реєстратор медичний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.