Інструкція для посади "Фармацевт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фармацевт" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Фармація", спеціальністю "Фармація". Спеціалізація за профілем роботи. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я;
      - права, обов'язки та відповідальність фармацевта;
      - організацію забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів фармацевтичними товарами, які згідно з нормативними документами дозволяється відпускати без рецептів, товарами медичного призначення тощо;
      - технологію виготовлення ліків індивідуального і дрібносерійного виробництва, оцінку їх якості, правила зберігання та відпуску;
      - показники роботи аптечних закладів та їх підрозділів;
      - фармакотерапевтичні властивості лікарських засобів;
      - порядок раціонального використання дикорослих лікарських рослин;
      - первинний облік господарських операцій, складання звітності відповідно до нормативних вимог;
      - визначення попиту і розрахунок потреби в лікарських препаратах, предметах санітарії та гігієни, інших товарах медичного призначення;
      - методики ціноутворення на медикаменти та інші товари медичного призначення;
      - організацію підприємницької діяльності;
      - методи проведення фармацевтичної та санітарно-освітньої роботи;
      - сучасну літературу за фахом.

1.4. Фармацевт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фармацевт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фармацевт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фармацевт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я, організацію фармацевтичної служби.

2.2. Організовує роботу відділу безрецептурного продажу ліків.

2.3. Приймає і реалізовує лікарські засоби, що підлягають відпуску без рецептів згідно з чинним законодавством, а також товари медичного призначення, мінеральну воду тощо.

2.4. Виготовляє лікарські форми за індивідуальними рецептами.

2.5. Заготовляє лікарську рослинну сировину.

2.6. Проводить інформаційну і санітарно-освітню роботу.

2.7. Здійснює первинний облік господарських операцій.

2.8. Проводить інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей.

2.9. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.10. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фармацевт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фармацевт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фармацевт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фармацевт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фармацевт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фармацевт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фармацевт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фармацевт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фармацевт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фармацевт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фармацевт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фармацевт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фармацевт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фармацевт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фармацевт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фармацевт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.