Інструкція для посади "Фасувальник медичних виробів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фасувальник медичних виробів" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта та підготовка на робочому місці. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - права, обов'язки та відповідальність фасувальника медичних виробів;
      - правила охорони праці;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку закладу.

1.4. Фасувальник медичних виробів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фасувальник медичних виробів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фасувальник медичних виробів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фасувальник медичних виробів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботу з фасування і дозування лікарських засобів та інших медичних виробів.

2.2. Бере участь у прийманні та розподілі товарів між відділами аптеки.

2.3. Ефективно використовує та утримує в належному порядку і чистоті обладнання, ваговимірювальні прилади та фасувальні машини.

2.4. Виконує правила внутрішнього трудового розпорядку закладу.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фасувальник медичних виробів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фасувальник медичних виробів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фасувальник медичних виробів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фасувальник медичних виробів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фасувальник медичних виробів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фасувальник медичних виробів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фасувальник медичних виробів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фасувальник медичних виробів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фасувальник медичних виробів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фасувальник медичних виробів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фасувальник медичних виробів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фасувальник медичних виробів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фасувальник медичних виробів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фасувальник медичних виробів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фасувальник медичних виробів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фасувальник медичних виробів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.