Інструкція для посади "Деревообробник будівельний 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Деревообробник будівельний 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи деревообробником будівельним 3 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - властивості різних порід деревини;
      - способи оброблення деревини різних порід;
      - способи та прийоми виготовлення, приганяння та збирання столярних виробів середньої складності, складання дверних полотен та віконних рам прямокутної форми всіх типів;
      - прийоми збирання та ремонту прямокутних фрамуг, віконних стулок, глухих рам;
      - способи встановлення дверних та віконних блоків, підвіконних дощок;
      - види з'єднань деталей та вузлів;
      - прийоми виготовлення, збирання та встановлення меблів, вбудованих меблів і захисних декоративних решіток радіаторів;
      - способи виготовлення столярних виробів, меблів, вбудованих меблів середньої складності;
      - основні елементи дерев'яних частин будівель та дерев'яних конструкцій;
      - способи улаштовування каркасів стін, чистих обшивок та інш. тимчасових споруд;
      - способи виготовлення з'єднань та збирання елементів столярних виробів, меблів, вбудованих меблів середньої складності;
      - способи просочування дерев'яних конструкцій та деталей антисептичними та вогнезахисними сумішами у ваннах;
      - способи розмічання та покривання дахів середньої складності;
      - вимоги до якості матеріалів, що застосовуються під час улаштовування підлог з паркету та лінолеуму;
      - способи настилання та ремонту паркетних підлог з окремих клепок, дощок та паркетних щитів;
      - способи та прийоми наклеювання синтетичних матеріалів під час улаштовування підлог;
      - способи приготування гарячих мастик;
      - способи різання та вставляння товстих стекол та стекол спеціальних марок;
      - будову механізованих та електричних інструментів, деревообробних верстатів, машин для опоряджання паркетних підлог;
      - монтажних поршневих пістолетів, правила їх експлуатації;
      - правила виконання робіт згідно з технологічними картами та вимогами до якості робіт;
      - правила роботи на підмостках та драбинах;
      - правила дотримання електричної та пожежної безпеки;
      - правила з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Деревообробник будівельний 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Деревообробник будівельний 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Деревообробник будівельний 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Деревообробник будівельний 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи середньої складності: теслярські, опалубні, столярні, скління, настилання та опоряджування паркетних та лінолеумових підлог, улаштовування покрівель середньої складності зі штучних покрівельних матеріалів, із виготовляння, складання, встановлювання столярних деталей та виробів, елементів меблів, вбудованих меблів середньої складності.

2.2. Налагоджує пневматичний, електричний інструмент, деревообробні верстати.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Деревообробник будівельний 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Деревообробник будівельний 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Деревообробник будівельний 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Деревообробник будівельний 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Деревообробник будівельний 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Деревообробник будівельний 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Деревообробник будівельний 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Деревообробник будівельний 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Деревообробник будівельний 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Деревообробник будівельний 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Деревообробник будівельний 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Деревообробник будівельний 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Деревообробник будівельний 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Деревообробник будівельний 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Деревообробник будівельний 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Деревообробник будівельний 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовляння дерев'яних деталей, елементів, столярних виробів середньої складності із використанням механічного, пневматичного, електричного інструменту, на деревообробних верстатах різних типів (пиляльних, стругальних, свердлильно-довбальних, шипорізних, фрезерних, шліфувальних верстатах, пресах, ваймах тощо).

5.2. Збирання дверних полотен, віконних рам, стулок, фрамуг, елементів меблів, вбудованих меблів прямокутної форми всіх типів.

5.3. Збирання, встановлювання та ремонт фільончастих перегородок, дверних та віконних блоків, підвіконних дощок, монтажних брусків, захисних декоративних решіток радіаторів, меблів, вбудованих меблів тощо.

5.4. Установлювання з припасовуванням до місця врізного та частково врізного приладдя (роликів дверних з планками, дзвоників-вертушок, ручок дверних та віконних, засувок поперечних тощо).

5.5. Обшивання стін дерев'яними, деревостружковими, деревоволокнистими, пластиковими дошками та плитами.

5.6. Улаштовування каркасів перегородок.

5.7. Виготовляння, збирання, встановлювання, розбирання, заміна мауерлатів та приставних крокв.

5.8. Улаштовування каркасних стін.

5.9. Чисте обшивання стін та стель.

5.10. Улаштовування, перестилання та з'єднування верхніх дощатих покриттів (чистих підлог) з окремих дощок.

5.11. Улаштовування підлог із брусків, клеєних щитів, деревоволокнистих, деревостружкових плит, торцевої шашки із забиванням стиків.

5.12. Кріплення столярних виробів до залізобетонних деталей із використанням монтажних пістолетів.

5.13. Улаштовування риштувань, виготовляння та встановлювання опалубки, парканів, перегородок, лат, стропил.

5.14. Складання тимчасових дерев'яних будівель.

5.15. Облицьовування поверхонь столярних виробів дерев'яними планками та пластиком.

5.16. Покривання столярних виробів фарбою, лаком, емаллю.

5.17. Збирання дерев'яних будинків.

5.18. Виконання сухого антисептування.

5.19. Просочування дерев'яних конструкцій та деталей антисептичними та вогнезахисними сумішами у ваннах.

5.20. Виготовляння, встановлювання, розбирання та заміна дерев'яних лаг, балок, прогонів, елементів міжповерхових та горищних перекриттів.

5.21. Покривання та ремонт трьох- та чотирьохсхилих шатрових, мансардних, вальмових, Т – та Г – подібних у плані дахів азбестоцементними листами та плитками (шифером).

5.22. Обробляння звисів, стиків, гребенів, ребер та слухових вікон.

5.23. Улаштовування підвісних стель усіх типів та обшивання стін.

5.24. Обшивання стін та стель дерев'яними, деревоволокнистими, деревостружковими та полімерними матеріалами.

5.25. Виготовляння та встановлювання опалубки колон, балок, плит перекриттів, стін та перегородок, фундаментів, масивів, стояків рам та прогонів.

5.26. Настилання підлог із паркетної клепки, дощок, паркетних щитів, ламінанту на мастиці.

5.27. Настилання підлог із паркетної дошки на лагах.

5.28. Облицювання сходинок паркетною клепкою.

5.29. Обстругування, циклювання та шліфування підлог машинами та електричним інструментом.

5.30. Заміна окремих клепок, дощок та щитів паркетних підлог.

5.31. Розбивання та провішування поверхні основ для улаштовування підлог.

5.32. Шліфування поверхні основ шліфувальними машинами.

5.33. Приготування мастик та клейових сумішей за визначеним складом.

5.34. Розмічання, приганяння, розкроювання лінолеуму та килимового покриття.

5.35. Настилання підлог простого малюнку з лінолеуму та килимового покриття.

5.36. Укладання насухо килимів із лінолеуму, зварених розміром "на кімнату".

5.37. Різання та вставляння товстих віконних стекол, стекол спеціальних марок у дерев'яні, металеві, залізобетонні, полімерні рами прямокутної форми із закріплюванням.

5.38. Скління рам склопакетами.

5.39. Герметизація віконних рам.

5.40. Свердління отворів у стеклах.

5.41. Здійснення контролю за якістю виконання робіт з використанням відповідних контрольно-вимірювальних приладів та інструментів.