Інструкція для посади "Деревообробник будівельний 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Деревообробник будівельний 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за спорідненою професією 2 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні породи, властивості та дефекти деревини;
      - способи оброблення деревини;
      - основи будови та правила експлуатації механізованого, електричного інструменту, деревообробних верстатів, ручних насосів для перекачування мастики, пістолета для забивання шпильок;
      - правила заточування та встановлення різального інструменту;
      - правила застосування шаблонів;
      - правила користування контрольно-вимірювальними та інш. приладами;
      - способи приготування столярних клейових, антисептичних та вогнезахисних сумішей, мастик за визначеним складом;
      - способи нанесення антисептичних та вогнезахисних сумішей фарбопультами та розпилювачами;
      - види та властивості герметиків;
      - прийоми чистого обстругування лісо- та пиломатеріалів;
      - способи та прийоми зарівнювання тріщин, сучків та різних пошкоджень на поверхні деталей;
      - способи виготовлення простих столярних виробів;
      - способи та правила знімання та навішування глухих і стулчастих віконних рам, установлення віконних, дверних блоків та інш.;
      - основні елементи дерев'яних конструкцій та вимоги до їх якості;
      - способи виконання робіт з встановлення меблів, вбудованих меблів та інших дерев'яних і штучних виробів;
      - способи влаштовування дерев'яних тимчасових споруд та технологічних конструкцій;
      - способи заготовлення прямолінійних щитів опалубки та перегородок під час виконання штукатурних робіт;
      - способи влаштовування цоколів, дощатих настилів, перегородок, чорних обшивок та елементів покрівель;
      - способи заготовлення одиночних паль та одностоякових опор;
      - конструкцію дерев'яних будинків;
      - основні властивості рулонних та штучних покрівельних матеріалів;
      - способи розмічання простих покрівель;
      - способи покривання покрівель насухо рулонними та штучними матеріалами;
      - види паркетних клепок та дощок;
      - види матеріалів для підстилкового шару під паркет;
      - способи підготовлення паркету до укладання;
      - способи настилання, оброблення та ремонту лінолеумової та паркетної підлоги;
      - правила встановлення вентиляційних решіток та плінтусів;
      - основні властивості матеріалів, що застосовуються під час улаштовування підлог з лінолеуму;
      - вимоги до основ під час улаштовування підлог;
      - способи приготування холодних мастик та клеїв за визначеним складом для наклеювання лінолеумового покриття;
      - способи розкроювання рулонів лінолеуму;
      - основні види та властивості матеріалів, що застосовуються під час робіт зі скління;
      - способи різання та вставляння тонких віконних стекол;
      - будову та способи користування столом-шаблоном для розкроювання скла;
      - правила читання креслень та ескізів;
      - правила виконання робіт згідно з технологічними картами та дотриманням вимог до якості;
      - правила роботи на підмостках та драбинах;
      - правила дотримання електричної та пожежної безпеки;
      - правила з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Деревообробник будівельний 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Деревообробник будівельний 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Деревообробник будівельний 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Деревообробник будівельний 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує прості роботи: теслярські, опалубні, столярні, зі скління, настилання та опоряджання простих лінолеумових і паркетних підлог, улаштовування насухо покрівель простої форми рулонними та штучними покрівельними матеріалами, складання, встановлювання меблів та вбудованих меблів простої конструкції.

2.2. Обробляє деревину ручним деревообробним, пневматичним та електричним інструментом, на деревообробних верстатах.

2.3. Бере участь у налагоджуванні пневматичного, електричного інструменту, деревообробних верстатів.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Деревообробник будівельний 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Деревообробник будівельний 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Деревообробник будівельний 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Деревообробник будівельний 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Деревообробник будівельний 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Деревообробник будівельний 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Деревообробник будівельний 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Деревообробник будівельний 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Деревообробник будівельний 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Деревообробник будівельний 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Деревообробник будівельний 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Деревообробник будівельний 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Деревообробник будівельний 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Деревообробник будівельний 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Деревообробник будівельний 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Деревообробник будівельний 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Підбір деревини за породами, видами та сортаментами, підбір інших будівельних матеріалів.

5.2. Виготовляння вручну, із використанням механізованого, пневматичного та електричного інструменту, на деревообробних верстатах прямолінійних столярних тяг, поручнів простого профілю, прямолінійних заготовок простих столярних виробів, меблів, вбудованих меблів.

5.3. Зачищання деталей після механічного обробляння.

5.4. Встановлювання глухих та стулчастих віконних рам.

5.5. Встановлювання простих вбудованих меблів (шаф кухонних, одежних, господарських, комбінованих тощо).

5.6. Установлювання накладних віконних та дверних наборів з приганянням до місця.

5.7. Вставляння ущільнювального шнура у спарені рами.

5.8. Вирізування сучків та засмолених місць.

5.9. Виготовляння простих щитів перегородок для виконання штукатурних робіт.

5.10. Улаштовування лат.

5.11. Обшивання стін та стель для виконання штукатурних та облицювальних робіт.

5.12. Улаштовування нижнього дощатого настилу в двошарових підлогах (чорних підлог).

5.13. Установлювання плінтусів та гантелей.

5.14. Улаштовування закидок та ремонт цоколів.

5.15. Конопачення та герметизація монтажною піною стін, віконних прорізів.

5.16. Латування крокв та підшивання карнизів.

5.17. Приготування столярних клейових сумішей, антисептичних та вогнезахисних сумішей за визначеним складом.

5.18. Нанесення антисептичних та вогнезахисних сумішей на дерев'яні конструкції та деталі фарбопультами та розпилювачами.

5.19. Виготовляння та ремонт простого будівельного інвентарю.

5.20. Обтісування колод на канти та накругло, ребер дощок та пластин.

5.21. Затісування кінців колод.

5.22. Чисте обстругування та обробляння лісо- та пиломатеріалів, вибирання пазів, гребенів та чвертей із використанням механізованого та електричного інструменту, деревообробних верстатів.

5.23. Обробляння поверхонь сухою штукатуркою.

5.24. Покривання та ремонт одно- та двосхилих дахів рулонними матеріалами насухо та штучними матеріалами.

5.25. Обробляння звисів та стиків.

5.26. Виготовляння та розбирання риштувань.

5.27. Виготовляння, ремонт щитів та елементів опалубки прямолінійної форми всіх видів.

5.28. Улаштовування настилу під щитовий паркет, основ із оргаліту, деревостружкових та деревоволокнистих плит.

5.29. Обстругування та циклювання паркетних підлог.

5.30. Фугування ребер та торців клепки вручну, механічним, пневматичним, електричним інструментом, на деревообробних верстатах.

5.31. Виготовляння та встановлювання вентиляційних решіток.

5.32. Натирання паркетних підлог машинами.

5.33. Приготування за визначеним складом мастик та сумішей для наклеювання та опорядження паркетних та лінолеумових підлог.

5.34. Розкроювання та наклеювання лінолеуму.

5.35. Укладання маякових рейок за розміткою.

5.36. Шпаклювання вручну основ для підлог.

5.37. Різання та вставляння тонких віконних стекол.

5.38. Забивання шпильок із використанням пістолету.

5.39. Встановлювання штапиків.

5.40. Обмазування стекол та фальців замазкою або герметиком вручну.

5.41. Заточування та правлення різального інструменту.

5.42. Ремонт та реставрація будівельного інвентаря.