Інструкція для посади "Дорожній робітник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Дорожній робітник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи дорожнім робітником 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методи оцінки стану дорожнього покриття та штучних споруд;
      - будову та правила застосування геодезичних інструментів;
      - методи боротьби з ерозією грунту;
      - способи ліквідації ожеледиці на дорогах. Під час виконання робіт з розмічання дорожнього покриття автомобільних доріг: основні види та властивості фарб, розчинників і термопластичних матеріалів, методи визначення їх в'язкості та текучості;
      - способи нанесення лакофарбових матеріалів;
      - розміри ліній, стріл і написів горизонтальної розмітки;
      - порядок нанесення розмітки у поєднанні з дорожніми позначками або світлофорами;
      - технічні вимоги до дорожньої розмітки;
      - правила нанесення маркірувальних матеріалів у поєднанні зі світлоповертальними елементами;
      - будову та принцип дії механізованого інструменту для нанесення термопластичних матеріалів;
      - склад і технологію нанесення двокомпонентних пластичних матеріалів.

1.4. Дорожній робітник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Дорожній робітник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Дорожній робітник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Дорожній робітник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, штучних споруд на них та тротуарів.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Дорожній робітник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Дорожній робітник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Дорожній робітник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Дорожній робітник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Дорожній робітник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Дорожній робітник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Дорожній робітник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Дорожній робітник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Дорожній робітник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Дорожній робітник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Дорожній робітник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Дорожній робітник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Дорожній робітник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Дорожній робітник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Дорожній робітник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Дорожній робітник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Ліквідація місць осідання дорожнього покриття.

5.2. Улаштовування та ремонт труб, лотків, оголовків, підпірних стін та парапетів.

5.3. Лагодження окремих пошкоджень елементів архітектурного оформлення автомобільних доріг.

5.4. Розбивання пікетажу та елементів доріг у плані.

5.5. Визначання висотних позначок дорожніх споруд за допомогою геодезичного інструменту.

5.6. Улаштовування та ремонт дренажів і брукування з відновленням фільтрів.

5.7. Установлювання захисних та сигнальних пристроїв.

5.8. Кріплення ярів, що розвиваються.

5.9. Під час виконання робіт з розмічання дорожнього покриття автомобільних доріг: нанесення ліній пішохідного переходу типу "зебра" фарбами та термопластичними матеріалами, позначення острівців, що розділяють транспортні потоки протилежних напрямків, за трафаретом за допомогою пістолетів-розпилювачів; нанесення стріл, що позначають напрямок руху на смугах двокомпонентними пластиками, світлоповертальних елементів пневматичним пістолетом; розмічання вертикальних поверхонь опор, постів, шляхопроводів, торцевих поверхонь порталів, тунелів, парапетів; виконання робіт із застосуванням лакофарбових матеріалів.