Інструкція для посади "Монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником турбоагрегатів та синхронних компенсаторів 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи розмічання, встановлювання та перенесення монтажних осей;
      - правила перевіряння і приймання фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування;
      - способи монтажу складного устаткування;
      - способи балансування, центрування, вивіряння та регулювання устаткування, що монтується;
      - будову та принцип дії систем змащування;
      - технічні вимоги та допуски під час монтажу механізмів та машин;
      - правила здавання в експлуатацію складного устаткування.

1.4. Монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи з монтажу турбоагрегатів, синхронних компенсаторів та конструкцій, що пов'язані з ними.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Підготовляння до монтажу циліндрів та вузлів проточної частини.

5.2. Підготовляння до монтажу компресорів газотурбінних установок (ГТУ).

5.3. Монтаж збірників конденсату ГТУ, сервомоторів, акумуляторів тиску, поворотної діафрагми.

5.4. Установлювання контрольних штифтів та дистанційних болтів.

5.5. Установлювання датчиків та покажчиків системи контролю ротора, тахометрів.

5.6. Монтаж масляних баків та баків для вогнестійкої рідини, маслоохолоджувачів, водяних і масляних фільтрів, ежекторів.

5.7. Набивання конденсаторних трубок.

5.8. Установлювання траверси та апарата щіткотримачів.

5.9. Установлювання щитів на статер.

5.10. Шабрування поверхонь устаткування.