Інструкція для посади "Монтажник сільськогосподарського устаткування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник сільськогосподарського устаткування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником сільськогосподарського устаткування 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи перевіряння розмірів фундаментів під устаткування середньої складності та методи монтажу цього устаткування;
      - способи користування механізованим інструментом спеціального призначення;
      - найпростіші способи вивіряння змонтованого устаткування;
      - способи гідравлічного випробування;
      - способи стропування та переміщання вантажу та користування механізованим такелажним обладнанням;
      - будову устаткування, що монтується.

1.4. Монтажник сільськогосподарського устаткування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник сільськогосподарського устаткування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник сільськогосподарського устаткування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник сільськогосподарського устаткування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи середньої складності з монтажу сільськогосподарського устаткування та конструкцій, що пов'язані з ним.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник сільськогосподарського устаткування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник сільськогосподарського устаткування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник сільськогосподарського устаткування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник сільськогосподарського устаткування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник сільськогосподарського устаткування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник сільськогосподарського устаткування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник сільськогосподарського устаткування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник сільськогосподарського устаткування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник сільськогосподарського устаткування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник сільськогосподарського устаткування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник сільськогосподарського устаткування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник сільськогосподарського устаткування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник сільськогосподарського устаткування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник сільськогосподарського устаткування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник сільськогосподарського устаткування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник сільськогосподарського устаткування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Установлювання каркасів під насоси та лебідки.

5.2. Складання та розбирання механізмів лебідок, штанг очищувальних фільтрів.

5.3. Монтаж баків.

5.4. Монтаж устаткування внутрішньофермового транспорту (крім приводу).

5.5. Монтаж молочних машин (крім приводу та насосів).

5.6. Монтаж устаткування для переробки кормів (крім приводної частини); запарювальні чани, заларювальники-змішувачі, циклони, фільтрувальні пристрої, самопливні трубопроводи, ручні барабани соломорізок і нескладних автоматичних годівниць для свиней та птахів.

5.7. Монтаж каркасів кліткових батарей.

5.8. Монтаж шин для збирання та обробляння яєць.

5.9. Кріплення деталей і приладів за допомогою монтажних поршневих пістолетів.