Інструкція для посади "Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - номенклатуру матеріалів, виробів, інструментів і пристроїв, що застосовуються під час монтажу трубних і електричних проводок;
      - правила монтажу трубних і електричних проводок;
      - способи та правила випробовування трубної проводки щодо щільності і міцності;
      - трубні вводи у щити й пульти;
      - конструкції, типи щитів і пультів та правила їх монтажу;
      - призначення, принцип дії, правила монтажу приладів І, II категорій складності та потенціометрів і дифманометрів III категорії складності;
      - способи розмічання для встановлювання конструкцій під прилади та засоби автоматизації;
      - основні елементи трубної обв'язки приладів на щитах і конструкціях;
      - найпростіші способи вивіряння змонтованого устаткування;
      - способи стропування та переміщання вантажів та користування механізованим такелажним обладнанням.

1.4. Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи середньої складності з монтажу приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування і конструкцій, що пов'язані з ними.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Монтаж і випробовування трубних проводок III-V категорій.

5.2. Обв'язування приладів на щитах і конструкціях мідними, поліетиленовими та сталевими трубами.

5.3. Монтаж приладів І та II категорій складності: датчиків-реле температури, мілівольтметрів і логометрів пірометричних; термометрів манометричних; комплектів вимірювання температури; потенціометрів, мостів і міліамперметрів; манометрів, тягомірів, напоромірів, вакуумметрів; електронних блоків сигналізаторів рівня; індикаторів і сигналізаторів тиску; вторинних приладів електричних, електронних, пневматичних показуючих, самописних з дистанційною передачею показань з інтегруючим або регулювальним пристроєм; допоміжних пристроїв газоаналізаторів; апаратури уніфікованої системи елементів промислової пневмоавтоматики (УСЕППА); регуляторів електричних і електромеханічних; коробок компенсаційних; трансформаторів; реле лічильноімпульсних і лічильнокрокових; кранів і панелей ручного дистанційного керування пневматичних; редукторів і фільтрів повітря; потенціометрів і дифманометрів III категорії складності.

5.4. Монтаж конструкцій для трас трубних і електричних проводок.

5.5. Улаштовування одиночних проходів через стіни та перекриття.

5.6. Прокладання металевих рукавів.

5.7. Прокладання захисних трубопроводів (крім труб при вибухонебезпечних роботах).

5.8. Прокладання проводів у коробах і захисних трубах.

5.9. Монтаж кабельних і трубних вводів у щити та пульти.

5.10. Монтаж заземлення щитів, пультів і приладів.

5.11. Приєднування трубних проводок до приладів і добірних пристроїв.

5.12. Монтаж конструкцій під прилади і виконавчі механізми.

5.13. Монтаж шафових і панельних щитів і пультів.

5.14. Монтаж розширювальних, вологовіддільних, конденсаційних, роздільних і зрівняльних судин.

5.15. Монтаж і ревізія запірної арматури.

5.16. Монтаж добірного обладнання приладів занурювання, тиску і аналізу газу.

5.17. Випробовування змонтованих приладів і апаратури.