Інструкція для посади "Монтажник технологічних трубопроводів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник технологічних трубопроводів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником технологічних трубопроводів 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - властивості металів;
      - правила прокладання, гідравлічного та пневматичного випробовування трубопроводів діаметром до 200 мм, розрахованих на умовний тиск до 4 МПа (40 кгс/см2);
      - правила монтажу устаткування зі скла та трубопроводів зі скляних труб діаметром понад 25 до 40 мм;
      - вимоги до випробування трубопроводів із скляних труб;
      - правила стропування трубних вузлів і блоків;
      - сигнали під час монтажу трубопроводів кранами;
      - допуски під час приготування стиків до зварювальних робіт;
      - допустимі зазори та види кромок при складанні труб для зварювання;
      - способи знежирювання деталей і труб кисневопроводу;
      - способи покривання труб протикорозійною ізоляцією;
      - способи монтажу неметалевих трубопроводів;
      - будову та правила роботи з поршневим монтажним пістолетом;
      - правила монтажу та вимоги до трубопроводів, розрахованих на умовний тиск до 4 МПа (40 кгс/см2).

1.4. Монтажник технологічних трубопроводів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник технологічних трубопроводів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник технологічних трубопроводів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник технологічних трубопроводів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи середньої складності з монтажу технологічних трубопроводів.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник технологічних трубопроводів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник технологічних трубопроводів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник технологічних трубопроводів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник технологічних трубопроводів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник технологічних трубопроводів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник технологічних трубопроводів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник технологічних трубопроводів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник технологічних трубопроводів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник технологічних трубопроводів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник технологічних трубопроводів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник технологічних трубопроводів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник технологічних трубопроводів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник технологічних трубопроводів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник технологічних трубопроводів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник технологічних трубопроводів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник технологічних трубопроводів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Монтаж трубопроводів діаметром до 200 мм, розрахованих на умовний тиск до 4 МПа (40 кгс/см2) з гідравлічним випробуванням.

5.2. Установлювання арматури діаметром до 200 мм, розрахованої на умовний тиск до 4 МПа (40 кгс/см2).

5.3. Установлювання гідравлічних та електричних приводів арматури.

5.4. Відбортовування, розбортовування та стикування для зварювання труб з поліетилену, вініпласту, алюмінію, міді та латуні.

5.5. Монтаж устаткування зі скла і трубопроводів зі скляних труб діаметром понад 25 до 40 мм.

5.6. Установлювання фасонних частин зі скла та запірної арматури.

5.7. Перерізання скляних труб на верстаті.

5.8. Випробовування трубопроводу зі скляних труб діаметром до 40 мм.

5.9. Зачищання зварних швів під антикорозійні покриття.

5.10. Зварювання поліетиленових та віні-пластових труб.

5.11. Виготовляння за місцем деталей елементів трубопроводів зі скла, поліетилену, вініпласту, алюмінію, міді та латуні.