Інструкція для посади "Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи перевіряння фундаментів під устаткування середньої складності та методи його монтажу;
      - способи вивіряння устаткування, що монтується;
      - способи гідравлічних і пневматичних випробувань;
      - способи стропування та переміщання вантажів;
      - будову устаткування, що монтується;
      - сортамент труб, що застосовуються у централізованих системах густого та рідкого змащування, емульсійних, гідравлічних і пневматичних установок;
      - сортамент матеріалів, що застосовуються під час травлення труб;
      - приготування розчинів і травлення;
      - сортамент виробів і конструкцій, що застосовуються;
      - основні властивості та марки будівельних сталей;
      - способи складання та монтажу конструкцій з окремих елементів;
      - способи з'єднування та кріплення елементів металоконструкцій;
      - будову, призначення та способи монтажу трубних систем;
      - способи з'єднування та кріплення елементів конструкцій пневматичних і гідравлічних установок, розрахованих на робочий тиск до 4 МПа (40 кгс/см2);
      - технічні вимоги та допуски під час монтажу механізмів і машин;
      - будову та прийоми роботи ручними машинами, механізованими інструментами спеціального призначення;
      - правила підіймання та переміщання монтажних елементів за допомогою підіймальних машин та механізмів і наочну сигналізацію.

1.4. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи середньої складності з монтажу промислового устаткування для усіх галузей народного господарства та конструкцій, що пов'язані з ним.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Стропування, переміщання, укладання та розстроповування устаткування масою до 25 т з використанням універсальних засобів такелажу та підйомних кранів.

5.2. Приймання фундаментів.

5.3. Виконання найпростіших способів вивіряння.

5.4. Розмічання деталей середньої складності.

5.5. Шліфування поверхонь деталей.

5.6. Розкручування отворів, притирання ущільнювальних поверхонь у арматурі діаметром до 100 мм, набивання сальників.

5.7. Пришабровування деталей та поверхонь під контролем робітника більш високої кваліфікації.

5.8. Відпалювання і відпускання деталей.

5.9. Скріплювання транспортерних стрічок та пасів.

5.10. Гідравлічне та пневматичне випробовування устаткування, розрахованого на робочий тиск до 4 МПа (40 кгс/см2).

5.11. Монтаж затворів бункерів.

5.12. Способи стропування металоконструкцій, що монтуються.

5.13. Монтаж простих сталевих конструкцій: драбин, майданчиків, обгороджень, опорних стояків, кронштейнів, риштування, помостів тощо, конструкцій середньої складності масою до 5т: балок, прогонів, пов'язей.

5.14. Монтаж ємкісної сталевої арматури масою до 3 т, верстатів, пресів, дробильно-розмельного устаткування масою до 5 т, що надходять у зібраному вигляді.

5.15. Монтаж апаратів з перемішувальними пристроями до 30 м3.

5.16. Монтаж затулок та шиберів діаметром до 50 мм.

5.17. Монтаж підіймально-транспортних механізмів перервного транспорту: укрупнене збирання вузлів кранів; монтаж механізмів переміщання та підіймання для кранів вантажопідйомністю до 10т.

5.18. Монтаж систем густого та рідкого централізованого змащування: монтаж розводки маслопроводів для машин середньої складності, магістральних трубопроводів систем змащування та ручних станцій густого змащування.

5.19. Збирання та монтаж віддільних вузлів і деталей компресорів, насосів і вентиляторів масою до 1т.

5.20. Монтаж трубопроводів, розрахованих на тиск до 4 МПа (40 кгс/см2), що надходять з устаткуванням.

5.21. Монтаж окремих вузлів цементних печей, ущільнювальних пристроїв і ланцюгової завіси.

5.22. Монтаж устаткування холодильних установок, передмонтажна ревізія окремих вузлів маслозбірників, аміачних конденсаторів, випарників і промпосудин.