Інструкція для посади "Каменотес 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Каменотес 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи каменотесом 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи та прийоми розплановування та провішування прямолінійних поверхонь, що облицьовуються;
      - способи та послідовність напівчистого тесання прямолінійних поверхонь та фасок;
      - будову механізмів, що застосовуються для розпилювання й фрезерування блоків та каменю;
      - вимоги до якості облицювання плоских поверхонь шліфованими та полірованими плитами.

1.4. Каменотес 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Каменотес 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Каменотес 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Каменотес 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи середньої складності під час облицьовування поверхонь природним каменем.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Каменотес 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Каменотес 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Каменотес 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Каменотес 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Каменотес 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Каменотес 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Каменотес 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Каменотес 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Каменотес 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Каменотес 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Каменотес 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Каменотес 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Каменотес 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Каменотес 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Каменотес 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Каменотес 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Облицьовування та ремонт шліфованими та полірованими плитами підлог, стін та сходових площадок.

5.2. Збирання гладких колон з готових тесаних блоків.

5.3. Розплановування та провішування плоских поверхонь усіх видів, що облицьовуються, з установкою маяків.

5.4. Укладання та заміна окремих сходин з природного каменю.

5.5. Облицьовування тесаними плитами стін набережних.

5.6. Установлювання парапетів та тумб захисних засобів з тесаних деталей.

5.7. Установлювання бортового каменю на дорогах та тротуарах в процесі замощування плитами.

5.8. Комплектування та маркування за кресленнями й специфікаціями плит та каменю для облицьовування.

5.9. Розшивання розчином усіх видів швів облицювання.

5.10. Очищання поверхонь за допомогою піскоструминного апарату.

5.11. Начорне обтісування механізованим інструментом прямолінійних поверхонь та фасок каменю.

5.12. Напівчисте обтісування прямолінійних поверхонь та фасок каменю ручним та механізованим інструментом.

5.13. Обробляння каменю "під шубу" та наковування гранітного облицювання.

5.14. Витісування сходинок, парапетного та арочного каміння.

5.15. Виколювання чверті та внутрішніх кутів, пробивання отворів у камені та плитах механізованим інструментом.

5.16. Перерубування мармурових.

5.17. плит.

5.18. Вирівнювання граней блоків каменю механізованим інструментом.