Інструкція для посади "Машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних машин 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних машин 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста зернових навантажувально-розвантажувальних машин 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні знання про зерно і продукти його перероблення;
      - будову, технічні характеристики, призначення і принцип роботи пересувних пневматичних установок, самохідних зернонавантажувачів, акумуляторних автонавантажувачів, інерційних вагонорозвантажувачів;
      - правила підготовки навантажувачів до роботи;
      - правила водіння, сигналізації і вуличного руху під час керування самохідними навантажувачами;
      - способи виконання навантажувально-розвантажувальних робіт та правила укладання вантажів, причини виникнення несправностей у роботі механізмів і способи їх усунення;
      - слюсарну справу.

1.4. Машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних машин 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних машин 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних машин 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних машин 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує самохідними зернонавантажувачами, акумуляторними автонавантажувачами, інерційними вагононавантажувачами, пересувними пневматичними установками під час навантаження та вивантаження всіх видів вантажів із суден, барж, вагонів, автомобілів.

2.2. Перевіряє правильність заземлення рам і двигунів.

2.3. Пускає і зупиняє електродвигуни.

2.4. Проводить технічне обслуговування машин, чистить, змащує.

2.5. Бере участь у ремонті обслуговуваних машин.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних машин 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних машин 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних машин 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних машин 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних машин 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних машин 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних машин 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних машин 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних машин 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних машин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних машин 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних машин 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних машин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних машин 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних машин 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних машин 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.