Інструкція для посади "Каменотес 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Каменотес 7-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи каменотесом 6 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - властивості та типи природного каменю, плит, сухих сумішей, розчинів, інших матеріалів, що застосовуються під час виконання облицювальних робіт;
      - правила підбирання та обробляння природного каменю для виготовляння архітектурних деталей;
      - методи та способи розмічання та розпланування для облицювання особливо складних криволінійних поверхонь;
      - методи та способи виконання ремонту пошкодженого облицювання;
      - будову та правила експлуатації механізмів, що застосовуються для розпилювання та оброблення природного каменю, блоків та плит;
      - будову та правила експлуатації механізованого, електричного інструменту, піскоструминних апаратів;
      - способи виконання робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт;
      - правила дотримання вимог електричної та пожежної безпеки;
      - правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах, автомобільних підіймачах тощо;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

1.4. Каменотес 7-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Каменотес 7-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Каменотес 7-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Каменотес 7-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні роботи з облицювання природним каменем, плитами та блоками поверхонь будівель, споруд, конструкцій різного призначення, пам'яток історії, культури та архітектури під час їх будівництва та ремонту.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Каменотес 7-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Каменотес 7-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Каменотес 7-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Каменотес 7-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Каменотес 7-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Каменотес 7-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Каменотес 7-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Каменотес 7-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Каменотес 7-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Каменотес 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Каменотес 7-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Каменотес 7-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Каменотес 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Каменотес 7-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Каменотес 7-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Каменотес 7-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Облицьовування та ремонт шліфованими та полірованими плитами, природним каменем, блоками всіх видів криволінійних поверхонь будівель, споруд, конструкцій різного призначення, пам'яток історії, культури та архітектури.

5.2. Облицьовування поверхонь кам'яними елементами різних видів для створення мозаїкового малюнка.

5.3. Збирання з готових елементів аркових конструкцій, колон різних типів, сходинок, сходових площадок, пілястр, капітелей, заокруглень, поручнів, балясин, наличників, карнизів, декоративних архітектурних деталей тощо.

5.4. Встановлювання обрамлення віконних та дверних прорізів, підвіконних плит особливо складної конструкції.

5.5. Навісне облицьовування та ремонт мостових опор та прогонових споруд мостів та шляхопроводів складної конструкції.

5.6. Обрамовування лекальних отворів складної конфігурації кам'яними деталями різних видів.

5.7. Виготовляння чистотесаних фасонних деталей та архітектурних деталей складної конфігурації усіх видів.

5.8. Виготовляння кам'яних плит складної конфігурації та обробляння природного каменю на верстатах.

5.9. Очищання поверхонь складної конфігурації піскоструминним апаратом.

5.10. Пробивання отворів та орнаменту складної конфігурації у природному камені та кам'яних плитах механізованим та електричним інструментом.

5.11. Чисте тесання криволінійних поверхонь, фасок та стрічок складної конструкції.

5.12. Креслення та виготовляння особливо складних шаблонів та лекал.

5.13. Висікання складного орнаменту, літер, цифр та малюнків за шаблонами та лекалами на природному камені та кам'яних плитах із використанням механізованого та електричного інструменту.

5.14. Встановлювання фасонних деталей із особливо складним профілем, архітектурних декоративних деталей та прикрас.