Інструкція для посади "Електромонтажник з кабельних мереж 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтажник з кабельних мереж 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником з кабельних мереж 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила розмічання місць установлювання опорних конструкцій та трас прокладання кабелів;
      - правила виконання вимірювань й ескізів кабельних проводок для виготовлення вузлів проводів на стендах і в майстернях;
      - порядок фазування виконаної проводки та методи перевіряння виконаних схем;
      - способи розмічання та монтажу силових та контрольних кабелів, розрахованих на напругу до 10 кВ.

1.4. Електромонтажник з кабельних мереж 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтажник з кабельних мереж 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтажник з кабельних мереж 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтажник з кабельних мереж 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи під час монтажу кабельних мереж.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтажник з кабельних мереж 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтажник з кабельних мереж 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтажник з кабельних мереж 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтажник з кабельних мереж 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтажник з кабельних мереж 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтажник з кабельних мереж 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтажник з кабельних мереж 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтажник з кабельних мереж 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтажник з кабельних мереж 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтажник з кабельних мереж 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтажник з кабельних мереж 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтажник з кабельних мереж 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтажник з кабельних мереж 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтажник з кабельних мереж 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтажник з кабельних мереж 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтажник з кабельних мереж 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Монтаж кінцевих заправлень і з'єднувальних муфт усіх видів на кабелях, розрахованих на напругу до 10 кВ.

5.2. Обробляння кінців кабелів перерізом понад 70 мм2 усіма способами та їх приєднання.

5.3. Виготовляння свинцевих з'єднувальних муфт.

5.4. Укладання силових та контрольних кабелів (крім маслонаповнених) у траншеях, каналах, тунелях і всередині будівель (крім вибухонебезпечних зон) усіма способами без застосування кабелеукладачів.

5.5. Маркування кабелів, установлювання та знімання ввідних пристроїв, роз'єднувачів та нейтралерів.

5.6. Фазування та підготовляння кабелів до включення.

5.7. Вимірювання тиску масла.

5.8. Монтаж маслопідживлюючих агрегатів для маслонаповнених кабелів лінії.

5.9. Заготовляння та складання трійникових розгалужень.