Інструкція для посади "Пресувальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Пресувальник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією пресувальника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип роботи устаткування, яке обслуговується;
      - призначення та правила застосування контрольно-вимірювальних приладів;
      - режим пресування та правила його регулювання;
      - вимоги до якості сировини, матеріалів та готової продукції;
      - прийоми роботи;
      - правила відбору проб.

1.4. Пресувальник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Пресувальник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Пресувальник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Пресувальник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Пресує сировину, контактну масу, матеріали, відходи хімічного виробництва; плівку, поролон тощо на пресах різних конструкцій.

2.2. Готує пристрої до пресування.

2.3. Приймає матеріали у шахту преса або закладає його в гнізда преса.

2.4. Настроює та регулює прес за заданою товщиною пресувального матеріалу.

2.5. Стежить за роботою преса.

2.6. Знімає відпресовані вироби, укладає, упаковує та передає їх на склад або на подальше оброблення.

2.7. Перевіряє якість пресування, виявляє та усуває дефекти.

2.8. Стежить за роботою устаткування, змазує тертьові частини преса.

2.9. Регулює процес пресування та інші супутні процеси за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та зовнішнього вигляду продукту.

2.10. Перевіряє якість готової продукції, Відбирає проби на аналіз.

2.11. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.

2.12. Під час пресування контактної маси попередньо готує сировину та напівпродукти до пресування: фільтрує, сушить.

2.13. Регулює кількість маси, яка пресується, пресує, сушить готовий продукт.

2.14. Обслуговує фільтри, преси, сушарки, компресори, лебідки, вагонетки.

2.15. Під час пресування крихти каучуку зважує її на автоматичних вагах, транспортує брикети на упакування, обслуговує автоматичні ваги, автоматичні передаточні станції для транспортування брикетів, похилий транспортер, трубопроводи та запірну арматуру низької та високої гідравліки від колектора до преса.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Пресувальник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Пресувальник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Пресувальник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Пресувальник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Пресувальник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Пресувальник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Пресувальник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Пресувальник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Пресувальник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Пресувальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Пресувальник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Пресувальник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Пресувальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Пресувальник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Пресувальник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Пресувальник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.