Інструкція для посади "Електромонтажник з кабельних мереж 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтажник з кабельних мереж 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником з кабельних мереж 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи обробляння та монтування силових і контрольних кабелів, розрахованих на напругу понад 10 кВ;
      - будову електротехнічних приладів;
      - технічні умови на здавання об'єктів у експлуатацію, правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах.

1.4. Електромонтажник з кабельних мереж 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтажник з кабельних мереж 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтажник з кабельних мереж 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтажник з кабельних мереж 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні роботи під час монтажу кабельних мереж.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтажник з кабельних мереж 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтажник з кабельних мереж 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтажник з кабельних мереж 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтажник з кабельних мереж 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтажник з кабельних мереж 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтажник з кабельних мереж 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтажник з кабельних мереж 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтажник з кабельних мереж 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтажник з кабельних мереж 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтажник з кабельних мереж 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтажник з кабельних мереж 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтажник з кабельних мереж 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтажник з кабельних мереж 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтажник з кабельних мереж 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтажник з кабельних мереж 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтажник з кабельних мереж 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Розмічання трас прокладання кабелів.

5.2. Прокладання кабеля у вибухонебезпечних зонах.

5.3. Укладання силових та контрольних кабелів усіх типів у водоймищах.

5.4. Укладання маслонаповнених кабелів.

5.5. Укладання кабелів усіх типів за допомогою кабелеукладача.

5.6. Монтаж кінцевих заправлень та з'єднувальних муфт усіх видів на кабелях, розрахованих на напругу понад 10 кВ.

5.7. Здійснення проколів у грунті.

5.8. Сушіння, вакуумування та заповнення азотом муфт і трубопроводів.

5.9. Заповнювання муфт та трубопроводів маслом.

5.10. Дегазування масла в установках.

5.11. Підживлення баків тиску та перемикання їх.

5.12. Випробування маслопідживлюючої системи.

5.13. Установлювання передавачів тиску.

5.14. Монтаж приставних лінійних кабельних вводів трансформаторів, вакуумування та заповнювання їх маслом.

5.15. Прогрівання кабелів при мінусових температурах.