Інструкція для посади "Машиніст газотурбінних установок VI група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст газотурбінних установок VI група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста газотурбінних установок V групи кваліфікації - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, технічні характеристики газових турбін, компресорів, турбогенераторів і допоміжного устаткування, що обслуговуються;
      - теплові схеми;
      - принцип роботи засобів вимірювань;
      - принципові схеми контролю і автоматики газотурбінних установок;
      - принципові електричні схеми генератора і власних потреб газотурбінних установок;
      - техніко-економічні показники роботи устаткування;
      - основи газодинаміки, теплотехніки й електротехніки.

1.4. Машиніст газотурбінних установок VI група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст газотурбінних установок VI група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст газотурбінних установок VI група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст газотурбінних установок VI група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде режим роботи устаткування газотурбінної установки (у разі ведення режиму роботи устаткування газотурбінної установки потужністю понад 50 до 100 тис.кВт.).

2.2. Проводить експлуатаційне обслуговування газотурбінних установок і забезпечує їхню безперебійну й економічну роботу.

2.3. Проводить пуск, зупинку, випробування устаткування установки та перемикання в теплових схемах.

2.4. Контролює показання засобів вимірювань, роботу автоматичних регуляторів і сигналізації.

2.5. Ліквідує аварійні ситуації.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст газотурбінних установок VI група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст газотурбінних установок VI група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст газотурбінних установок VI група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст газотурбінних установок VI група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст газотурбінних установок VI група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст газотурбінних установок VI група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст газотурбінних установок VI група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст газотурбінних установок VI група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст газотурбінних установок VI група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст газотурбінних установок VI група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст газотурбінних установок VI група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст газотурбінних установок VI група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст газотурбінних установок VI група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст газотурбінних установок VI група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст газотурбінних установок VI група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст газотурбінних установок VI група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі виконання робіт під керівництвом машиніста газотурбінних установок вищої кваліфікації тарифікація проводиться на групу нижче за умови відповідних потужностей газотурбінних установок.