Інструкція для посади "Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи електромонтажником силових мереж та устаткування 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні види кріпильних деталей;
      - основи будови простих приладів, електроапаратів, електро- та пневмоінструменту, що застосовується;
      - прості електричні схеми;
      - будову та способи користування простими такелажними засобами;
      - види зварювального устаткування, що застосовується під час електромонтажних робіт, правила користування ним;
      - правила комплектації матеріалів і устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових та адміністративних будинках.

1.4. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує прості роботи з монтажу силових систем і електроустаткування.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Різання кабеля напругою до 10 кВ з тимчасовим оброблянням кінців.

5.2. Забивання проходів для всіх видів проводок і шин заземлення через стіни та перекриття.

5.3. Монтаж мереж заземлення та занулюючих пристроїв.

5.4. Фарбування устаткування та шин (крім шин заземлення).

5.5. Демонтаж розподільних пунктів (шаф) закритого або відкритого типу, простих пускорегулювальних апаратів і приладів.

5.6. Зварювання шин заземлення та приварювання їх до скоб і деталей кріплення.

5.7. Обробляння місць зварювання механізованим способом.

5.8. Пробивання отворів механізованим інструментом.

5.9. Установлювання відгалужувальних коробок для кабелів.

5.10. Комплектування матеріалів і устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових і адміністративних будинках.