Інструкція для посади "Механік з ремонту устаткування II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механік з ремонту устаткування II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста - без вимог до стажу роботи; для бакалавра або молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією механіка з ремонту устаткування - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи бурового, нафтогазопромислового устаткування, правила його технічної експлуатації;
      - організацію і технологію ремонтних робіт, правила складання технічної документації з ремонту;
      - основи технології буріння нафтових і газових свердловин;
      - вимоги організації праці під час експлуатації, ремонту, модернізації бурового, нафтогазопромислового устаткування;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління: основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Механік з ремонту устаткування II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механік з ремонту устаткування II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механік з ремонту устаткування II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механік з ремонту устаткування II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує експлуатацію і надійну роботу бурового, нафтогазопромислового устаткування, здійснює своєчасне та якісне проведення профілактичних оглядів, ремонтів бурового, нафтогазопромислового устаткування.

2.2. Здійснює контроль за дотриманням правил технічної експлуатації і відповідністю вимогам правил безпеки бурового, нафтогазопромислового устаткування та організовує їх безпечну експлуатацію.

2.3. Вивчає умови роботи устаткування, окремих деталей і вузлів з метою виявлення причин їх передчасного спрацювання.

2.4. Вживає заходів щодо своєчасної заміни спрацьованого і морально застарілого устаткування.

2.5. Бере участь у випробуванні нових зразків бурової і нафтогазовиробничої техніки.

2.6. Бере участь у контролі за проведенням передбачених правилами випробувань, технічним оглядом і ревізією вантажопідйомних механізмів, вантажозахоплювальних і чалкових пристроїв, апаратів і посудин, що працюють під тиском, електрогазозварювальної апаратури, ацетиленових, кисневих і компресорних установок.

2.7. Бере участь у контролі за проведенням дефектоскопії устаткування, інструменту і пристроїв.

2.8. Контролює якість монтажу устаткування.

2.9. Організовує контроль за комплектністю нових установок.

2.10. Бере участь у розслідуванні причин аварій бурового, нафтогазопромислового устаткування та у розробленні засобів щодо їх запобігання.

2.11. Веде первинний облік роботи устаткування, витрат запасних частин і матеріалів.

2.12. Забезпечує складання звітів про наявність і технічний стан устаткування.

2.13. Забезпечує контроль за постачанням бригад запасними частинами, матеріалами і наявністю паспортів на устаткування.

2.14. Забезпечує контроль за дотриманням норм витрат палива і мастильних матеріалів.

2.15. Бере участь у розробленні засобів з економії паливно-енергетичних ресурсів.

2.16. Веде встановлену звітність.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механік з ремонту устаткування II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механік з ремонту устаткування II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механік з ремонту устаткування II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механік з ремонту устаткування II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механік з ремонту устаткування II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механік з ремонту устаткування II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механік з ремонту устаткування II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механік з ремонту устаткування II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механік з ремонту устаткування II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механік з ремонту устаткування II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механік з ремонту устаткування II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механік з ремонту устаткування II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механік з ремонту устаткування II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механік з ремонту устаткування II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механік з ремонту устаткування II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механік з ремонту устаткування II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.