Інструкція для посади "Музичний оформлювач II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Музичний оформлювач II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією музичного оформлювача - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні документи, що визначають напрями розвитку музичної культури і кінематографії, літератури і мистецтв;
      - виразні можливості музики;
      - теорію та практику мистецтва композиції;
      - звукові властивості музичних інструментів;
      - історію музичного мистецтва;
      - історію національної і світової кінематографії;
      - новітні досягнення в галузі музичного мистецтва і кіно;
      - основні технологічні процеси виробництва і озвучення фільму;
      - принципи взаємного художнього зв'язку зображення;
      - основи звукооператорської професії;
      - технологічне обладнання і правила його експлуатації;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Музичний оформлювач II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Музичний оформлювач II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Музичний оформлювач II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Музичний оформлювач II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює музичне оформлення фільму у відповідності із загальним художнім задумом.

2.2. Розроблює спільно з кінорежисером, а при написанні оригінальної музики - із композитором характер музичного оформлення майбутнього фільму.

2.3. Бере участь у затвердженні готової оригінальної музики.

2.4. Проводить підбір і компіляцію необхідного для фільму матеріалу.

2.5. Створює та обробляє музичні фактури, робить викопіювання музичного матеріалу.

2.6. Бере участь у запису музичного матеріалу з оркестром.

2.7. Монтує музичні фонограми.

2.8. Проводить підготовку всього музичного матеріалу для звукозапису у встановлені строки і забезпечує його художню якість.

2.9. Бере участь в остаточному озвученні і здачі фільму.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Музичний оформлювач II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Музичний оформлювач II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Музичний оформлювач II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Музичний оформлювач II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Музичний оформлювач II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Музичний оформлювач II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Музичний оформлювач II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Музичний оформлювач II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Музичний оформлювач II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Музичний оформлювач II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Музичний оформлювач II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Музичний оформлювач II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Музичний оформлювач II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Музичний оформлювач II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Музичний оформлювач II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Музичний оформлювач II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.