Інструкція для посади "Монтажник негатива III категорія", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник негатива III категорія" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила поводження з плівкою;
      - техніку склеювання плівки;
      - основи технології обробки плівки;
      - склад і виготовлення кіноклею;
      - правила поводження з негативним матеріалом;
      - правила поводження з монтажним обладнанням, монтажний стіл, синхронізатор, склеювальний напівавтомат;
      - правила трудового розпорядку;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Монтажник негатива III категорія призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник негатива III категорія підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник негатива III категорія керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник негатива III категорія під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Склеює контратипи, фонограми, позитиви.

2.2. Склеює необроблені плівки при неактинічному освітленні.

2.3. Підклеює захисні ракорди до контратипів, фонограм.

2.4. Підготовлює плівки для сайнексів і встановлювальних роликів.

2.5. Підготовлює негатив зображення, фонограми до друку за монтажними картками (формулярами).

2.6. Підготовлює магнітні фонограми до розмітки.

2.7. Підготовлює негатив фонограми, проміжні позитиви (лаванди) і контратипи до друку і реставрації.

2.8. Виконує відтягування у фільмових матеріалах.

2.9. Реєструє в журналі дублі, що друкуються.

2.10. Виписує етикетки на друковані і недруковані дублі.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник негатива III категорія має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник негатива III категорія має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник негатива III категорія має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник негатива III категорія має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник негатива III категорія має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник негатива III категорія має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник негатива III категорія має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник негатива III категорія має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник негатива III категорія має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник негатива III категорія несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник негатива III категорія несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник негатива III категорія несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник негатива III категорія несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник негатива III категорія несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник негатива III категорія несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник негатива III категорія несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.