Інструкція для посади "Оператор відеозапису II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор відеозапису II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією оператора відеозапису - не менше 2 років, досвід зйомки не менше 2 складних постановницьких повнометражних або 6 короткометражних художніх постановницьких, анімаційних чи науково-пізнавальних фільмів на високому художньому рівні з відмінною і доброю оцінкою роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні документи, які визначають напрями розвитку кінематографії, чинні державні стандарти і технічні умови;
      - технологію фільмовиробництва;
      - теорію і практику операторського мистецтва;
      - методи кіноосвітлення і кінокомпозиції, методи комбінованих і спеціальних видів кінозйомки;
      - кольорознавство;
      - кіноматеріали та їх характеристики;
      - основні типи знімальної апаратури, їх кінематичні і оптичні схеми;
      - джерела енергії, що застосовуються під час зйомки;
      - види і типи знімальних об'єктів та їх характеристики;
      - засоби операторського транспорту;
      - основи світлотехніки;
      - види освітлювальної апаратури;
      - порядок оформлення заявок і замовлень на необхідну апаратуру;
      - історію національної і світової кінематографії;
      - найновітніші досягнення національної і світової кіно- і відеотехніки;
      - правила експлуатації, транспортування і збереження кіно- і відеознімальної апаратури, оптики і освітлювальної техніки;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Оператор відеозапису II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор відеозапису II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор відеозапису II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор відеозапису II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Реалізує під керівництвом кінорежисера спільний задум в частині зображального вирішення фільму.

2.2. Забезпечує достовірність відзнятого матеріалу, забезпечує високий художній рівень фільму, його зображальне трактування, достовірність портретних характеристик, світлотональну єдність відзнятого матеріалу, фотографічну і технічну якість зображення.

2.3. Здійснює безпосередньо зйомку фільму.

2.4. Бере участь у відборі дублів і обговоренні відзнятого матеріалу.

2.5. Бере участь у здаванні готової картини.

2.6. Проводить роботу з удосконалення технології, підвищення продуктивності праці і запобігання операторського браку.

2.7. Здійснює експериментальні роботи в галузі операторського мистецтва.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор відеозапису II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор відеозапису II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор відеозапису II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор відеозапису II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор відеозапису II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор відеозапису II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор відеозапису II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор відеозапису II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор відеозапису II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор відеозапису II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор відеозапису II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор відеозапису II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор відеозапису II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор відеозапису II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор відеозапису II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор відеозапису II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.