Інструкція для посади "Електромонтажник з кабельних мереж 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтажник з кабельних мереж 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником з кабельних мереж 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи вимірювання опору ізоляції, електричні схеми середньої складності;
      - способи з'єднування, обробляння кінців та приєднування жил кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2;
      - способи маркування сталевих та пластмасових труб, кабелів;
      - правила стропування та переміщання вантажів;
      - будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням;
      - будову монтажно-поршневих пістолетів, гідравлічних та ударно-обертальної дії інструментів, правила догляду та користування ними;
      - будову апаратури для сушіння та заливання масла;
      - правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах.

1.4. Електромонтажник з кабельних мереж 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтажник з кабельних мереж 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтажник з кабельних мереж 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтажник з кабельних мереж 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи середньої складності під час монтажу кабельних мереж.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтажник з кабельних мереж 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтажник з кабельних мереж 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтажник з кабельних мереж 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтажник з кабельних мереж 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтажник з кабельних мереж 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтажник з кабельних мереж 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтажник з кабельних мереж 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтажник з кабельних мереж 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтажник з кабельних мереж 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтажник з кабельних мереж 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтажник з кабельних мереж 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтажник з кабельних мереж 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтажник з кабельних мереж 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтажник з кабельних мереж 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтажник з кабельних мереж 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтажник з кабельних мереж 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. З'єднування, обробляння кінців та приєднування кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2 усіма способами, крім зварювання.

5.2. Установлювання захисних пристроїв, кожухів та загорож.

5.3. Маркування прокладених труб та кабелів.

5.4. Кріплення конструкцій та апаратів за допомогою монтажно-поршневого пістолета.

5.5. Припаювання або обпресовування наконечників до жил кабелів.

5.6. Установлювання скоб та металевих опорних конструкцій.

5.7. Кріплення конструкцій приклеюванням.

5.8. Прокладання сталевих та пластмасових труб у борознах, по підлозі, стінах, фермах та колонах.

5.9. Прокладання кабельних лотків, перфорованих монтажних профілів та сталевих коробів.

5.10. Комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та на інженерних спорудах.

5.11. Монтаж кінцевих заправлень та з'єднувальних муфт усіх видів на кабелях, розрахованих на напругу до 1 кВ.

5.12. Різання кабелів, розрахованих на напругу понад 10 кВ та маслонаповнених кабелів.

5.13. Кріплення кабельних муфт та воронок.

5.14. Заправляння кінців кабелів свинцевими наконечниками.

5.15. Підготовляння прошпареної маси та припою.

5.16. Кріплення броні маслонаповнених кабелів у колодязях.

5.17. Намотування екрана.

5.18. Улаштовування вводів (крім вибухонебезпечних зон).

5.19. Вимірювання опору ізоляції.

5.20. Відбирання проб масла.

5.21. Накладання антикорозійного покриття на пошкоджені поверхні труб маслонаповнених кабелів.