Інструкція для посади "Майстер з обслуговування телефонної мережі", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер з обслуговування телефонної мережі" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці зв'язку;
      - правила експлуатації засобів телефонного зв'язку;
      - основи автоматичного та багатоканального електрозв'язку;
      - основи гірничої справи;
      - план ліквідації аварій;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - норми й розцінки на виконувані роботи;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер з обслуговування телефонної мережі призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер з обслуговування телефонної мережі підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер з обслуговування телефонної мережі керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер з обслуговування телефонної мережі під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безперебійну роботу пристроїв шахтового підземного зв'язку та їх експлуатаційно-технічне обслуговування.

2.2. Організовує: встановлення абонентських пристроїв у гірничих виробках, прокладання кабелю; капітальний ремонт засобів зв'язку на шахті; технічне навчання робітників дільниці зв'язку на шахті; вивчення і впровадження передового досвіду.

2.3. Розробляє і впроваджує заходи щодо покращання експлуатаційних якостей засобів і приладів підземного зв'язку, подовження термінів служби, поліпшення техніко-економічних показників роботи засобів телефонного зв'язку; графіки профілактичних оглядів засобів зв'язку; паспорти на улаштування зв'язку на шахті.

2.4. Видає наряди на виконання робіт з установлення, обслуговування та ремонту засобів шахтового підземного зв'язку, приймає виконані роботи й оформляє документи на оплату праці робітників.

2.5. Бере участь: у розробленні планів розвитку і впровадження нових засобів зв'язку; у присвоєнні тарифних розрядів робітникам, у організації підвищення їх кваліфікації; у розробленні плану ліквідації аварій; у роботі комісій з приймання в експлуатацію побудованих споруд зв'язку.

2.6. Складає і здає у встановленому порядку заявки на обладнання і матеріали, які необхідні для нормальної експлуатації, обслуговування та ремонту засобів зв'язку, здійснює прийом технічного оснащення зв'язку, що надходить на шахту.

2.7. Забезпечує безпечні умови праці обслуговуючого персоналу, дотримання виробничої та трудової дисципліни.

2.8. Контролює: якість виконаних робіт; будівництво, поточний та капітальний ремонт засобів зв'язку на шахті; використання робітників відповідно до їх фаху; дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

2.9. Веде встановлену документацію, звітність.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер з обслуговування телефонної мережі має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер з обслуговування телефонної мережі має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер з обслуговування телефонної мережі має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер з обслуговування телефонної мережі має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер з обслуговування телефонної мережі має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер з обслуговування телефонної мережі має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер з обслуговування телефонної мережі має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер з обслуговування телефонної мережі має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер з обслуговування телефонної мережі має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер з обслуговування телефонної мережі несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер з обслуговування телефонної мережі несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер з обслуговування телефонної мережі несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер з обслуговування телефонної мережі несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер з обслуговування телефонної мережі несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер з обслуговування телефонної мережі несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер з обслуговування телефонної мережі несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.