Інструкція для посади "Машиніст кабелепрокладача на залізничному ходу 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст кабелепрокладача на залізничному ходу 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом залізнично-будівельних машин та слюсарем з ремонту колійних машин і механізмів чи інших подібних за складністю машин 5 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення, принцип роботи, технічні характеристики кабелепрокладача;
      - правила та методи здійснення контролю за роботою обладнання та технологією виконання повного комплексу робіт згідно із технічними вимогами та робочими кресленнями;
      - методи рихтування колії;
      - правила та інструкції щодо монтажу, демонтажу, експлуатації і ремонту обладнання;
      - причини виникнення, способи виявляння та усунення несправностей;
      - режими змащування механізмів;
      - норми витрат паливних, мастильних матеріалів та електричної енергії, способи їх економії;
      - сорти та властивості мастил, палива, що застосовуються, правила їх зберігання;
      - правила та способи виконання електрослюсарних, електротехнічних, механічних робіт із ремонту кабелепрокладача;
      - правила проведення монтажу, демонтажу обладнання;
      - інструкції щодо забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання робіт;
      - правила технічної експлуатації залізничних доріг;
      - технологію виконання робіт та вимоги до якості робіт;
      - слюсарну та електротехнічну справи з ремонту колійних машин і механізмів чи інших подібних за складністю машин;
      - правила експлуатації електричних установок;
      - правила роботи з контрольно-вимірювальними приладами;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Машиніст кабелепрокладача на залізничному ходу 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст кабелепрокладача на залізничному ходу 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст кабелепрокладача на залізничному ходу 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст кабелепрокладача на залізничному ходу 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує кабелепрокладачем на залізничному ходу під час безтраншейного прокладання кабелів у тіло земляного залізничного полотна в складі кабелепрокладального залізничного поїзду зв'язку.

2.2. Здійснює технічний огляд кабелепрокладача, підготовку його до роботи, заправляння паливом.

2.3. Здійснює щозмінне та технічне обслуговування кабелепрокладача.

2.4. Виконує електрослюсарні, електротехнічні, механічні роботи з поточного ремонту кабелепрокладача.

2.5. Виявляє та усуває несправності в роботі кабелепрокладача, перевіряє роботу вузлів, агрегатів, гідравлічних систем та електрообладнання.

2.6. Бере участь у плановому запобіжному ремонті кабелепрокладача.

2.7. Монтує, демонтує обладнання на кабелепрокладачі.

2.8. Здійснює контроль за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.9. Здійснює рихтування колії.

2.10. Забезпечує безпечні умови руху кабелепрокладача та безпеку робітників.

2.11. Веде первинну технічну документацію.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст кабелепрокладача на залізничному ходу 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст кабелепрокладача на залізничному ходу 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст кабелепрокладача на залізничному ходу 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст кабелепрокладача на залізничному ходу 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст кабелепрокладача на залізничному ходу 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст кабелепрокладача на залізничному ходу 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст кабелепрокладача на залізничному ходу 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст кабелепрокладача на залізничному ходу 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст кабелепрокладача на залізничному ходу 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст кабелепрокладача на залізничному ходу 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст кабелепрокладача на залізничному ходу 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст кабелепрокладача на залізничному ходу 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст кабелепрокладача на залізничному ходу 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст кабелепрокладача на залізничному ходу 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст кабелепрокладача на залізничному ходу 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст кабелепрокладача на залізничному ходу 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Помічник машиніста тарифікується за розрядом, нижчим на один від машиніста.