Інструкція для посади "Машиніст землерийно-будівельних машин 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст землерийно-будівельних машин 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом землерийно-будівельних машин та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду –не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, технічні характеристики машини, якою керує, правила її експлуатації, технічного обслуговування, огляду та ремонту;
      - принцип роботи систем та апаратури з автоматизації основних операцій керування машиною;
      - правила застосування контрольно-вимірювальних, спеціальних та універсальних приладів, пристроїв та інструментів;
      - правила розроблення ґрунтів різних категорій на різній глибині забою нижче та вище рівня стояння машини;
      - правила набирання, переміщання та розподілу ґрунтів різних категорій на різній глибині, у різних умовах, у тому числі в складних обмежених умовах виробництва;
      - способи та правила різання мерзлих ґрунтів;
      - правила виконання пальових, грейферних, навантажувально-розвантажувальних робіт;
      - правила поверхневого оброблення чорними в'яжучими матеріалами та змішування сипких матеріалів із в'яжучими матеріалами;
      - слюсарну та електрослюсарну справи з ремонту машини, якою керує;
      - причини виникнення, способи виявлення та усунення несправностей у роботі вузлів, механізмів, агрегатів та приладів під час технічного огляду та обслуговування машини, якою керує;
      - методику та режими випробувань агрегатів;
      - правила розбирання та здійснення підготовки до ремонту агрегатів, вузлів та електроустаткування;
      - технічні умови на ремонт, випробування та здавання в експлуатацію вузлів, агрегатів, електричного устаткування;
      - правила виконання ремонту та регулювання вузлів та агрегатів із заміною окремих частин і деталей;
      - правила з'єднування та паяння проводів, їх ізолювання та заміни ушкоджених ділянок;
      - будову та правила експлуатації ручного, механізованого, електричного слюсарного та електрослюсарного інструменту, контрольно-вимірювальних приладів;
      - правила ведення первинної технічної документації;
      - правила дотримання вимог електричної та пожежної безпеки;
      - правила безпеки дорожнього та приоб'єктного руху;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Машиніст землерийно-будівельних машин 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст землерийно-будівельних машин 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст землерийно-будівельних машин 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст землерийно-будівельних машин 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує землерийно-будівельними машинами з параметрами, що зазначені нижче.

2.2. Виконує складні землерийно-будівельні роботи: у разі керування екскаватором одноковшовим з ковшем місткістю від 0,4 до 1,6 м3.(включно) з усіма видами змінного та основного устаткування: прямою та зворотною лопатою, драглайном, грейфером, краном, копром (розробляння ґрунтів під час будівництва та ремонту об'єктів і споруд різного призначення, залізниць, автомобільних доріг; улаштовування виїмок, насипів, резервів, кавальєрів і банкетів, котлованів під опори ліній електропередач і контактної мережі; копання траншей для улаштовування водовідвідних кюветів та канав; копання колодязів; грейферні, навантажувально-розвантажувальні, транспортні роботи; різання мерзлих ґрунтів; забивання паль тощо); у разі керування бульдозером на тракторі з тяговим зусиллям 10 – 15 т потужністю від 73 до 210 кВт з усіма видами робочого устаткування (розробляння та планування ґрунтів у ході улаштовування котлованів; резервів, кавальєрів і банкетів у ході будівництва та ремонту залізниць, автомобільних доріг, зрошувальних і судноплавних каналів, гребель, захисних земляних дамб, траншей для підземних інженерних комунікацій; планування ґрунтів під час підготовчих та опоряджувальних робіт у ході будівництва об'єктів різного призначення, озеленення територій); у разі керування скрепером причіпним з трактором потужністю до 210 кВт з тяговим зусиллям 10- 15 т та пристроєм стабілізації різання ґрунту або скрепером самохідним потужністю від 73 до 118 кВт з місткістю ковша до 10 м3.(розробляння та розподіл по площі ґрунту під час улаштовування резервів, кавальєрів у ході будівництва автомобільних доріг різного призначення, судноплавних та зрошувальних каналів, земляних дамб, розкривання поверхні кар'єрів різних родовищ із використанням стабілізуючих пристроїв різання ґрунтів або без них); у разі керування автогрейдером середнього типу масою від 9 до 18 т, у тому числі з апаратурою автоматизації основних операцій керування (планувальні та профілювальні роботи в ході будівництва шосейних та магістральних автомобільних доріг, аеродромів, інших подібних лінійних та площинних об'єктів; планування поверхні під час улаштовування кавальєрів, резервів і банкетів; спорудження насипів автомобільних доріг; нарізання корита у земляному полотні для улаштовування дорожньої одежі автомобільних доріг; нарізання кюветів; планування узбіч; поперечне переміщання та планування кам'янистих матеріалів у ході улаштовування поверхневого обробляння чорними в'яжучими матеріалами; змішування сипких матеріалів із в'яжучими матеріалами (бітум, цемент, смоли) під час улаштовування дорожньої основи та покривання способом змішування на дорозі).

2.3. Здійснює контроль за технологічним процесом виконання робіт.

2.4. Здійснює експлуатацію, щозмінне технічне обслуговування, технічний огляд, підготовку до роботи машини та її робочих органів.

2.5. Виконує слюсарні та електрослюсарні роботи з поточного ремонту машини.

2.6. Виявляє та усуває несправності в роботі машини, перевіряє роботу вузлів, агрегатів, гідравлічних систем.

2.7. Бере участь в її плановому запобіжному ремонті.

2.8. Здійснює контроль за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.9. Забезпечує безпечні умови роботи машини.

2.10. Веде первинну технічну документацію.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст землерийно-будівельних машин 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст землерийно-будівельних машин 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст землерийно-будівельних машин 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст землерийно-будівельних машин 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст землерийно-будівельних машин 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст землерийно-будівельних машин 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст землерийно-будівельних машин 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст землерийно-будівельних машин 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст землерийно-будівельних машин 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст землерийно-будівельних машин 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст землерийно-будівельних машин 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст землерийно-будівельних машин 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст землерийно-будівельних машин 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст землерийно-будівельних машин 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст землерийно-будівельних машин 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст землерийно-будівельних машин 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.