Інструкція для посади "Машиніст землерийно-будівельних машин 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст землерийно-будівельних машин 7-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи машиністом землерийно-будівельних машин та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду –не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та технічні характеристики машини, якою керує;
      - правила та способи розроблення твердих, мерзлих, скельних та сипучих ґрунтів;
      - правила виконання гірничих проходок;
      - правила улаштовування щілинних траншей за методом "стіна в ґрунті";
      - правила виконання пальових робіт;
      - правила та методи улаштовування буронабивних паль;
      - правила безпечної роботи у виїмках, на насипах та крутих схилах;
      - правила виконання слюсарних, механічних, електрослюсарних та електротехнічних робіт під час ремонту машини, якою керує;
      - технологічний процес виконання робіт;
      - правила монтажу, ремонту та демонтажу змінного робочого устаткування та обладнання;
      - правила виявлення та усунення несправностей у роботі вузлів, агрегатів, гідравлічних систем, електричного обладнання машини, якою керує;
      - правила дотримання вимог електричної та пожежної безпеки;
      - правила безпеки дорожнього та приоб'єктного руху;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Машиніст землерийно-будівельних машин 7-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст землерийно-будівельних машин 7-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст землерийно-будівельних машин 7-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст землерийно-будівельних машин 7-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує землерийно-будівельними машинами з параметрами, що зазначені нижче.

2.2. Виконує особливо складні землерийно-будівельні роботи: у разі керування екскаватором одноківшовим з ковшем місткістю від 2 до 4 м3 виключно з усіма видами основного та змінного устаткування, екскаватором одноківшовим з робочим устаткуванням для виробництва буронабивних паль або екскаватором одноківшовим для копання щілинних траншей глибиною 20 – 40 м з ковшем місткістю від 1,6 – 2,5 м3.(розробляння сипучих та скельних ґрунтів у ході улаштовування котлованів під фундаменти споруд, будівництва аеродромів, каналів різного призначення, гребель, захисних земляних дамб, інших аналогічних за складністю виконання гідротехнічних споруд; улаштовування виїмок, насипів, резервів, кавальєрів і банкетів, котлованів під фундаменти, опори ліній електропередач і контактної мережі; проходка гірничих виробок тощо; руйнування та розпушування твердих і мерзлих ґрунтів; різання мерзлих ґрунтів; копання щілинних траншей за методом „стіна в ґрунті"; забивання паль; улаштовування буронабивних паль; прокладання дренів); у разі керування бульдозером на тракторі з тяговим зусиллям від 15 до 35 т потужністю 210 – 368 кВт., у тому числі з електричним приводом, з усіма видами робочого устаткування (розробляння та планування ґрунтів на схилах під час улаштовування котлованів під будівлі та споруди, складних гідротехнічних споруд, проходок гірничих виробок тощо; планування ґрунтів під час опоряджувальних робіт); у разі керування скрепером причіпним з трактором потужністю від 210 до 282 кВт з тяговим зусиллям 25 т і ковшем місткістю від 10 до 15 м3 включно, скрепером самохідним потужністю від 118 до 276 кВт з ковшем місткістю від 10 до 15 м3 включно (розробляння, транспортування, набирання та розподіл по площі ґрунту під час спорудження магістральних автомобільних доріг, аеродромів, різних площинних та лінійних, складних гідротехнічних об'єктів); у разі керування автогрейдером важкого типу масою більше 18 т., у тому числі з апаратурою автоматизації основних операцій керування (планувальні та профілювальні роботи в ході будівництва складних лінійних та площинних об'єктів, планування ухилів на високих насипах і глибоких виїмках).

2.3. Здійснює контроль за дотриманням технологічного процесу та якості виконання робіт.

2.4. Виявляє та усуває несправності в роботі вузлів, агрегатів, гідравлічних систем, електричного устаткування.

2.5. Виконує слюсарні, механічні, електрослюсарні та електротехнічні роботи з поточного ремонту машини.

2.6. Бере участь у плановому запобіжному ремонті машини.

2.7. Монтує, демонтує змінне робоче устаткування та обладнання на машині.

2.8. Здійснює контроль за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.9. Забезпечує безпечні умови роботи машини.

2.10. Веде первинну технічну документацію.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст землерийно-будівельних машин 7-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст землерийно-будівельних машин 7-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст землерийно-будівельних машин 7-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст землерийно-будівельних машин 7-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст землерийно-будівельних машин 7-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст землерийно-будівельних машин 7-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст землерийно-будівельних машин 7-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст землерийно-будівельних машин 7-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст землерийно-будівельних машин 7-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст землерийно-будівельних машин 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст землерийно-будівельних машин 7-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст землерийно-будівельних машин 7-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст землерийно-будівельних машин 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст землерийно-будівельних машин 7-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст землерийно-будівельних машин 7-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст землерийно-будівельних машин 7-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.