Інструкція для посади "Машиніст змішувача асфальтобетону стаціонарного 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст змішувача асфальтобетону стаціонарного 7-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом змішувача асфальтобетону пересувного або іншої технологічно суміжної машини та слюсарем (електрослюсарем) з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принципи роботи, технічні характеристики змішувача асфальтобетону стаціонарного, а також окремих вузлів, агрегатів, основних комплектуючих виробів: нагрівачів бітуму та рідкого теплоносія, компресора, пневмоелектроклапанів, вологовідділювачів, розпилювачів мастила, редукторів, мотор-редукторів, сигналізаторів рівня, насосів, дифманометрів, вібраторів, термоперетворювачів;
      - принципові електричні схеми змішувача;
      - правила програмного керування машиною;
      - основи роботи з комп'ютером;
      - правила експлуатації, технічного обслуговування та ремонту;
      - технологію виконання робіт;
      - дозуюче устаткування;
      - забезпечення подачі бітуму та його замішування;
      - способи виконання робіт з дотриманням технології та вимог до якості робіт;
      - завантажування бункера мінеральними матеріалами;
      - принципи роботи мікропроцесорної системи керування технологічним процесом;
      - правила налагоджування усіх механізмів змішувача, толочних агрегатів на рідкому та газовому паливі;
      - принципи керування толочним процесом з урахуванням забезпечення екологічно чистої роботи змішувача;
      - принципову схему пневмосистеми змішувача;
      - джерела виділення небезпечних речовин під час виробництва асфальтобетонних сумішей;
      - характеристики небезпечних викидів технологічних установок та методи їх зменшення;
      - особливості експлуатації та будову пальникового устаткування;
      - причини виникнення, способи виявлення та усунення експлуатаційних несправностей машини;
      - правила роботи з підйомно-транспортним устаткуванням під час ремонту машини;
      - слюсарну та електрослюсарну справи з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Машиніст змішувача асфальтобетону стаціонарного 7-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст змішувача асфальтобетону стаціонарного 7-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст змішувача асфальтобетону стаціонарного 7-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст змішувача асфальтобетону стаціонарного 7-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керування стаціонарними змішувачами асфальтобетону різних марок з продуктивністю від 15 до 160 т готової суміші за годину, що працюють на рідкому та газовому паливі й обладнані мікропроцесорною системою керування.

2.2. Здійснює керування та контроль за технологічним процесом приготування асфальтобетонних сумішей різних типів і марок використовуючи програму мікропроцесорної системи керування.

2.3. Здійснює регулювання агрегатів вагового дозування матеріалів для забезпечення роботи в автоматичному режимі згідно з циклограмами приготування сумішей.

2.4. Виконує щозмінне технічне обслуговування змішувача, бере участь у його плановому запобіжному ремонті.

2.5. Заповнює первинні документи роботи змішувача.

2.6. Керує роботою всієї бригади, що обслуговує змішувач.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст змішувача асфальтобетону стаціонарного 7-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст змішувача асфальтобетону стаціонарного 7-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст змішувача асфальтобетону стаціонарного 7-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст змішувача асфальтобетону стаціонарного 7-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст змішувача асфальтобетону стаціонарного 7-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст змішувача асфальтобетону стаціонарного 7-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст змішувача асфальтобетону стаціонарного 7-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст змішувача асфальтобетону стаціонарного 7-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст змішувача асфальтобетону стаціонарного 7-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст змішувача асфальтобетону стаціонарного 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст змішувача асфальтобетону стаціонарного 7-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст змішувача асфальтобетону стаціонарного 7-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст змішувача асфальтобетону стаціонарного 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст змішувача асфальтобетону стаціонарного 7-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст змішувача асфальтобетону стаціонарного 7-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст змішувача асфальтобетону стаціонарного 7-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.