Інструкція для посади "Машиніст змішувача для приготування цементно-водної суспензії 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст змішувача для приготування цементно-водної суспензії 7-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію виконання робіт;
      - правила програмного керування та основи роботи з комп'ютером;
      - будову, принцип роботи, технічні характеристики;
      - правила експлуатації, технічного обслуговування й ремонту змішувача, способи виявлення та усунення несправностей машини;
      - правила безпеки руху та норми охорони праці.

1.4. Машиніст змішувача для приготування цементно-водної суспензії 7-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст змішувача для приготування цементно-водної суспензії 7-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст змішувача для приготування цементно-водної суспензії 7-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст змішувача для приготування цементно-водної суспензії 7-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує змішувачем для приготування цементно-водної суспензії іноземного виробництва (типу WM 1000).

2.2. Слідкує за напрямком руху та роботою змішувача.

2.3. Перевіряє стан гнучких з'єднань на предмет підтікання.

2.4. Готує машину до транспортування.

2.5. Встановлює трубопроводи у конструктивні місця.

2.6. Закріплює навісне устаткування.

2.7. Виконує щозмінне технічне обслуговування змішувача та бере участь у його плановому запобіжному ремонті.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст змішувача для приготування цементно-водної суспензії 7-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст змішувача для приготування цементно-водної суспензії 7-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст змішувача для приготування цементно-водної суспензії 7-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст змішувача для приготування цементно-водної суспензії 7-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст змішувача для приготування цементно-водної суспензії 7-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст змішувача для приготування цементно-водної суспензії 7-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст змішувача для приготування цементно-водної суспензії 7-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст змішувача для приготування цементно-водної суспензії 7-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст змішувача для приготування цементно-водної суспензії 7-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст змішувача для приготування цементно-водної суспензії 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст змішувача для приготування цементно-водної суспензії 7-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст змішувача для приготування цементно-водної суспензії 7-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст змішувача для приготування цементно-водної суспензії 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст змішувача для приготування цементно-водної суспензії 7-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст змішувача для приготування цементно-водної суспензії 7-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст змішувача для приготування цементно-водної суспензії 7-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.