Інструкція для посади "Машиніст з обслуговування силосів та вугільної башти 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст з обслуговування силосів та вугільної башти 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову вугільних башт, силосів та обслуговуваних механізмів;
      - марки і групи вугілля та закріплені за ними бункери;
      - склад шихти за компонентами;
      - основи слюсарної справи.

1.4. Машиніст з обслуговування силосів та вугільної башти 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст з обслуговування силосів та вугільної башти 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст з обслуговування силосів та вугільної башти 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст з обслуговування силосів та вугільної башти 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує механізмами щодо завантаження та розподілу вугілля за силосами, вугільними баштами або секціями за шахтогрупами.

2.2. Спостерігає за роботою автоматичного пробовідбирача.

2.3. Контролює газовий режим у ємкостях.

2.4. Виконує замір кількості вугілля в баштах і силосах, очищення жолоба.

2.5. Виявляє та усуває неполадки в роботі обслуговуваного обладнання.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст з обслуговування силосів та вугільної башти 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст з обслуговування силосів та вугільної башти 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст з обслуговування силосів та вугільної башти 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст з обслуговування силосів та вугільної башти 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст з обслуговування силосів та вугільної башти 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст з обслуговування силосів та вугільної башти 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст з обслуговування силосів та вугільної башти 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст з обслуговування силосів та вугільної башти 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст з обслуговування силосів та вугільної башти 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст з обслуговування силосів та вугільної башти 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст з обслуговування силосів та вугільної башти 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст з обслуговування силосів та вугільної башти 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст з обслуговування силосів та вугільної башти 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст з обслуговування силосів та вугільної башти 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст з обслуговування силосів та вугільної башти 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст з обслуговування силосів та вугільної башти 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.