Інструкція для посади "Розтягальник металосіток 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 44. Виробництво металевих канатів, сіток, пружин, щіток та ланцюгів", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України N 28 від 18.01.2002 р.. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Розтягальник металосіток 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, правила налагодження та способи перевірки на точність розтяжної машини, що обслуговується;
      - будову спеціальних пристроїв, що використовуються для шліфування та фіксації сітки;
      - призначення та умови використання контрольно-вимірювального інструменту;
      - технічні вимоги до намотування сіток на скалку.

1.4. Розтягальник металосіток 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Розтягальник металосіток 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Розтягальник металосіток 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Розтягальник металосіток 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розбирає та збирає розтяжну машину, установлює та знімає з валів машини безперервне полотно сіток для целюлозно-паперового виробництва, витягує та вирівнює полотно сітки з використанням спеціального пристрою під керівництвом розтягальника вищої кваліфікації.

2.2. Підбирає скалки (труби) за довжиною та шириною згідно з сіткою, що обробляється.

2.3. Скручує сітку на скалку.

2.4. Закріплює кінці скалок.

2.5. Обгортає сітку спеціальним пакувальним та водонепроникним папером.

2.6. Налагоджує та ремонтує розтяжну машину в процесі роботи.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Розтягальник металосіток 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Розтягальник металосіток 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Розтягальник металосіток 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Розтягальник металосіток 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Розтягальник металосіток 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Розтягальник металосіток 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Розтягальник металосіток 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Розтягальник металосіток 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Розтягальник металосіток 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Розтягальник металосіток 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Розтягальник металосіток 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Розтягальник металосіток 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Розтягальник металосіток 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Розтягальник металосіток 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Розтягальник металосіток 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Розтягальник металосіток 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.