Інструкція для посади "Намотувальник дроту та тросів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 44. Виробництво металевих канатів, сіток, пружин, щіток та ланцюгів", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України N 28 від 18.01.2002 р.. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Намотувальник дроту та тросів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією намотувальника дроту та тросів 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та способи підналагодження перемотувальних верстатів і намотувальних апаратів;
      - нормалі барабанів відповідно номеру троса;
      - технічні умови на перемотування тросів;
      - сорт та призначення тросів, дефекти під час перемотування тросів та способи їх усунення;
      - будову спеціальних пристроїв;
      - дрібні дефекти перемотувальних апаратів та способи їх усунення.

1.4. Намотувальник дроту та тросів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Намотувальник дроту та тросів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Намотувальник дроту та тросів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Намотувальник дроту та тросів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Перемотує відсортовані троси на барабани на намотувальних апаратах та усуває зовнішні дефекти тросів.

2.2. Перемотує дріт з мотків на котушки на перемотувальних верстатах з числом шпінделів понад 4 та діаметром дроту до 0,25 мм і понад 1,0 до 1,5 мм, а також на перемотувальних верстатах з кількістю шпінделів до 4 включно та діаметром дроту понад 1,5 мм.

2.3. Регулює намотувальний апарат та забезпечує правильне укладання і довжину дроту та тросів.

2.4. Підналагоджує верстати.

2.5. Бере участь у поточному ремонті устаткування.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Намотувальник дроту та тросів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Намотувальник дроту та тросів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Намотувальник дроту та тросів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Намотувальник дроту та тросів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Намотувальник дроту та тросів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Намотувальник дроту та тросів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Намотувальник дроту та тросів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Намотувальник дроту та тросів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Намотувальник дроту та тросів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Намотувальник дроту та тросів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Намотувальник дроту та тросів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Намотувальник дроту та тросів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Намотувальник дроту та тросів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Намотувальник дроту та тросів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Намотувальник дроту та тросів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Намотувальник дроту та тросів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.