Інструкція для посади "Машиніст машини самохідної для прочищання швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст машини самохідної для прочищання швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом машини для влаштування швів під час виконання дорожніх робіт або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію виконання робіт;
      - будову, принцип роботи, технічні характеристики установки;
      - правила її експлуатації, технічного обслуговування та ремонту;
      - способи виявляння й усунення несправностей;
      - основи електротехніки та слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин;
      - правила дорожнього руху.

1.4. Машиніст машини самохідної для прочищання швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст машини самохідної для прочищання швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст машини самохідної для прочищання швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст машини самохідної для прочищання швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує установкою самохідною для прочищання швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки іноземного виробництва (типу CRAFCO) з програмним забезпеченням під час виконання робіт з прочищання деформаційних, температурно-компенсаційних і конструктивних швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки у ході будівництва та ремонту автомобільних доріг різного призначення, аеродромів, інших лінійних та площинних об'єктів.

2.2. Контролює технічний стан установки, готує її до роботи, встановлює та замінює металеву щітку робочого органа.

2.3. Виконує щозмінне технічне обслуговування установки, заправляє її паливом.

2.4. Бере участь у плановому запобіжному ремонті установки.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст машини самохідної для прочищання швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст машини самохідної для прочищання швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст машини самохідної для прочищання швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст машини самохідної для прочищання швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст машини самохідної для прочищання швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст машини самохідної для прочищання швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст машини самохідної для прочищання швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст машини самохідної для прочищання швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст машини самохідної для прочищання швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст машини самохідної для прочищання швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст машини самохідної для прочищання швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст машини самохідної для прочищання швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст машини самохідної для прочищання швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст машини самохідної для прочищання швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст машини самохідної для прочищання швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст машини самохідної для прочищання швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.