Інструкція для посади "Навійник основи з дроту 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 44. Виробництво металевих канатів, сіток, пружин, щіток та ланцюгів", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України N 28 від 18.01.2002 р.. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Навійник основи з дроту 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією навійника основи з дроту 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та правила підналагодження навійних установок різних типів;
      - технічні умови на навивання основ;
      - правила установлення та знімання барабанів з верстата;
      - правила закріплення вала на підшипниках станини;
      - будову спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних інструментів.

1.4. Навійник основи з дроту 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Навійник основи з дроту 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Навійник основи з дроту 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Навійник основи з дроту 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Навиває основу на навійний вал або барабан для ткання металевих сіток з дроту різних металів та сплавів діаметром понад 0,1 до 0,6 мм або з кількістю дротових ниток на 1 дм до 35.

2.2. Навиває основу з дроту діаметром понад 0,055 до 0,1 мм або з кількістю дротових ниток на 1 дм понад 35 до 100 під керівництвом навійника вищої кваліфікації.

2.3. Розмічає навійний вал або барабан.

2.4. Установлює та знімає навійні барабани на навійних установках.

2.5. Переставляє навійні барабани на пробиральну установку та на металоткацькі верстати.

2.6. Перевозить кранами навійні барабани з пробраними основами до металоткацьких верстатів.

2.7. Підналагоджує навійну установку.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Навійник основи з дроту 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Навійник основи з дроту 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Навійник основи з дроту 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Навійник основи з дроту 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Навійник основи з дроту 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Навійник основи з дроту 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Навійник основи з дроту 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Навійник основи з дроту 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Навійник основи з дроту 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Навійник основи з дроту 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Навійник основи з дроту 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Навійник основи з дроту 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Навійник основи з дроту 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Навійник основи з дроту 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Навійник основи з дроту 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Навійник основи з дроту 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.