Інструкція для посади "Лінійний наглядач", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лінійний наглядач" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійне навчання зі здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за відповідною робітничою професією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Дисциплінарний статут, вимоги нормативно-правових актів, наказів та інших керівних документів;
      - правила охорони праці та пожежної безпеки;
      - призначення, будову, можливості та основи належного застосування техніки;
      - порядок і послідовність налагодження апаратури та встановлення зв’язку;
      - функціональні обов’язки під час розгортання (згортання) і забезпечення зв’язку та експлуатації станції;
      - правила ведення переговорів технічними засобами зв’язку;
      - методику оцінки якості зв’язку вимірювальними приладами;
      - порядок несення чергування на вузлах (лініях) зв’язку, їх охорони та охорони інженерного обладнання;
      - правила станційно-експлуатаційної служби на вузлах і лініях зв’язку;
      - порядок проведення річного технічного обслуговування техніки;
      - основи організації зв’язку та принципи його забезпечення;
      - порядок проведення технічного обслуговування техніки зв’язку;
      - основи належного застосування техніки зв’язку;
      - обов’язки, що покладаються на нього під час виконання завдань за призначенням.

1.4. Лінійний наглядач призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лінійний наглядач підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лінійний наглядач керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лінійний наглядач під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує функціональні обов’язки під час розгортання (згортання) і забезпечення зв’язку.

2.2. Експлуатує засоби зв’язку, вимірює параметри каналів зв’язку та оцінює їх характеристики.

2.3. Стежить за роботою сигналізації на абонентській лінії.

2.4. Підтримує апаратуру та техніку, які закріплені за ним, у постійній готовності.

2.5. Дотримується вимог інструкції з безпеки зв’язку.

2.6. Володіє засобами захисту та технікою станції, належно їх експлуатує, зберігає та обслуговує.

2.7. Готує засоби захисту та техніку до виходу на кожне навчання або заняття.

2.8. Виконує завдання в умовах різних ступенів належної готовності, під час проведення навчання та мобілізаційних заходів.

2.9. Вживає заходів щодо охорони довкілля у місцях розташування та дій станції.

2.10. Дотримується порядку та послідовності виконання мобілізаційних заходів відповідно до встановленого порядку.

2.11. Дотримується правил безпеки на заняттях, навчаннях і під час роботи з технікою та засобами захисту.

2.12. Веде встановлену звітність і службову документацію.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лінійний наглядач має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лінійний наглядач має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лінійний наглядач має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лінійний наглядач має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лінійний наглядач має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лінійний наглядач має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лінійний наглядач має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лінійний наглядач має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лінійний наглядач має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лінійний наглядач несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лінійний наглядач несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лінійний наглядач несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лінійний наглядач несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лінійний наглядач несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лінійний наглядач несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лінійний наглядач несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: вносити пропозиції щодо поліпшення або вдосконалення роботи; забезпечуватися необхідними засобами для роботи; у межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про виявлені недоліки та вносити пропозиції щодо їх усунення.