Інструкція для посади "Оперативний черговий (спеціальний зв'язок)", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оперативний черговий (спеціальний зв'язок)" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери діяльності;
      - практику застосування законодавства з питань сфери діяльності;
      - інструкцію з діловодства;
      - основи державного управління та права;
      - види і форми звітності;
      - правила службового етикету;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Оперативний черговий (спеціальний зв'язок) призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оперативний черговий (спеціальний зв'язок) підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оперативний черговий (спеціальний зв'язок) керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оперативний черговий (спеціальний зв'язок) під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Безпосередньо виконує роботу, пов’язану з оперативно-технічним управлінням мережами державної системи урядового зв’язку в умовах мирного часу, надзвичайних ситуацій, надзвичайного і воєнного часу та доповідає керівництву інформацію про їх функціонування.

2.2. Здійснює передавання сигналів оповіщення про приведення органу Держспецзв’язку у готовність до функціонування в умовах особливого періоду.

2.3. Організовує та контролює роботи з відновлення функціонування пошкоджених елементів мереж.

2.4. Своєчасно доводить до відома підрозділів оперативно-технічних та чергових служб розпорядження керівництва з питань організації та забезпечення функціонування мереж урядового зв’язку.

2.5. Здійснює збір та узагальнення інформації щодо замовлень на розгортання додаткових засобів зв’язку, функціонування аварійної сигналізації, порушення безпеки зв’язку.

2.6. Організовує взаємодію структурних підрозділів органу Держспецзв’язку, які задіяні у технологічному процесі забезпечення функціонування державної системи урядового зв’язку.

2.7. Здійснює заходи, спрямовані на забезпечення абонентів зв’язком належної якості у місцях їх постійного та тимчасового перебування.

2.8. Проводить планові та позапланові перевірки чергових служб щодо їх функціональної готовності.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оперативний черговий (спеціальний зв'язок) має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оперативний черговий (спеціальний зв'язок) має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оперативний черговий (спеціальний зв'язок) має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оперативний черговий (спеціальний зв'язок) має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оперативний черговий (спеціальний зв'язок) має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оперативний черговий (спеціальний зв'язок) має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оперативний черговий (спеціальний зв'язок) має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оперативний черговий (спеціальний зв'язок) має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оперативний черговий (спеціальний зв'язок) має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оперативний черговий (спеціальний зв'язок) несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оперативний черговий (спеціальний зв'язок) несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оперативний черговий (спеціальний зв'язок) несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оперативний черговий (спеціальний зв'язок) несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оперативний черговий (спеціальний зв'язок) несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оперативний черговий (спеціальний зв'язок) несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оперативний черговий (спеціальний зв'язок) несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: отримувати оперативні дані та довідкові матеріали, необхідні для виконання своїх функціональних обов`язків; брати участь у роботі комісій з перевірки службової діяльності органу Держспецзв’язку; надавати пропозиції щодо планування та організації роботи підрозділів оперативно-технічного управління мережами; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо розробки та вдосконалення нормативних актів з питань організації та забезпечення оперативно-технічного управління мережами.