Інструкція для посади "Старший інспектор з нетаємного діловодства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший інспектор з нетаємного діловодства" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи за фахом не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, акти законодавства, що стосуються служби та діяльності органу Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти, методичні та інші керівні матеріали з організації та ведення діловодства;
      - практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції;
      - інструкції з діловодства;
      - нормативні стандарти системи організаційно-розпорядчої документації;
      - порядок контролю за проходженням службових документів і матеріалів;
      - основи державного управління та права;
      - види і форми звітності;
      - правила службового етикету;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Старший інспектор з нетаємного діловодства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший інспектор з нетаємного діловодства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший інспектор з нетаємного діловодства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший інспектор з нетаємного діловодства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу, пов’язану з прийманням, реєстрацією та розподілом кореспонденції в органі Держспецзв’язку.

2.2. Контролює своєчасну обробку отриманої та надісланої кореспонденції, її доставляння за призначенням.

2.3. Керує роботою з обліку обігу документальних матеріалів.

2.4. Здійснює систематичний контроль за термінами виконання документів та їх належним оформленням.

2.5. Організовує роботу зі створення довідкової бази документів.

2.6. Контролює здавання до архіву відповідної документації, складає опис справ, що надходять для зберігання до архіву.

2.7. Здійснює перевірку наявності документів та матеріалів згідно із чинним законодавством та нормативними документами Держспецзв’язку.

2.8. Організовує друкування та тиражування документів та оформлює витяги з них.

2.9. Забезпечує здавання до архіву матеріалів, закінчених у процесі діловодства.

2.10. Контролює своєчасність та якість проведення інструктажів особового складу Держспецзв’язку щодо дотримання вимог інструкції з ведення діловодства.

2.11. Контролює забезпечення належного зберігання службової документації.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший інспектор з нетаємного діловодства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший інспектор з нетаємного діловодства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший інспектор з нетаємного діловодства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший інспектор з нетаємного діловодства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший інспектор з нетаємного діловодства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший інспектор з нетаємного діловодства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший інспектор з нетаємного діловодства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший інспектор з нетаємного діловодства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший інспектор з нетаємного діловодства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший інспектор з нетаємного діловодства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший інспектор з нетаємного діловодства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший інспектор з нетаємного діловодства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший інспектор з нетаємного діловодства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший інспектор з нетаємного діловодства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший інспектор з нетаємного діловодства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший інспектор з нетаємного діловодства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: отримувати згідно з установленим порядком інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення відповідної роботи; брати участь у нарадах, зборах, семінарах з питань, що належать до його компетенції.