Інструкція для посади "Калібрувальник харчових продуктів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Калібрувальник харчових продуктів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - види та сорти каліброваних культур, правила калібрування;
      - вимоги до якості культур, що надходять на калібрування;
      - ознаки нестандартної продукції;
      - будову, принцип дії калібрувальної машини.

1.4. Калібрувальник харчових продуктів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Калібрувальник харчових продуктів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Калібрувальник харчових продуктів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Калібрувальник харчових продуктів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес калібрування овочевих культур, фруктів та інших продуктів на калібрувальних машинах.

2.2. Завантажує сировину у машину.

2.3. Розрівнює сировину у бункерах.

2.4. Перевіряє якість калібрування за заданими розмірами або вагою.

2.5. Відбирає нестандартну сировину.

2.6. Підносить порожню тару до калібрувальної машини.

2.7. Наповнює тару з придатними продуктами і транспортує на наступну обробку, а з дефектними - в утильцех.

2.8. Включає і виключає устаткування.

2.9. Чистить його, миє калібрувальні машини.

2.10. Записує у журналі вагу відкаліброваного продукту за показаннями автоматичних вагів.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Калібрувальник харчових продуктів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Калібрувальник харчових продуктів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Калібрувальник харчових продуктів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Калібрувальник харчових продуктів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Калібрувальник харчових продуктів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Калібрувальник харчових продуктів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Калібрувальник харчових продуктів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Калібрувальник харчових продуктів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Калібрувальник харчових продуктів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Калібрувальник харчових продуктів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Калібрувальник харчових продуктів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Калібрувальник харчових продуктів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Калібрувальник харчових продуктів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Калібрувальник харчових продуктів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Калібрувальник харчових продуктів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Калібрувальник харчових продуктів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.