Інструкція для посади "Машиніст котка самохідного на пневматичних шинах 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст котка самохідного на пневматичних шинах 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи, технічні характеристики котка;
      - правила експлуатації, технічного обслуговування й ремонту;
      - способи виконання робіт та вимоги до їх якості;
      - причини виникнення, способи виявлення та усунення несправностей;
      - режими змащування;
      - норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії;
      - слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин.

1.4. Машиніст котка самохідного на пневматичних шинах 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст котка самохідного на пневматичних шинах 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст котка самохідного на пневматичних шинах 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст котка самохідного на пневматичних шинах 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує котком самохідним на пневматичних шинах статичної дії іноземного виробництва (типу BOMAG, DYNAPAC, HAMM, BITELLI) з програмним забезпеченням масою до 5 т під час ущільнення земляного полотна, конструктивних шарів дорожнього одягу у ході будівництва та ремонту автомобільних доріг різного призначення, аеродромів, інших лінійних та площинних об'єктів з щебеню, гравію, шлаку, асфальтобетонного покриття та шарів основи любого типу.

2.2. Слідкує за обов'язковим дотриманням терміну і режиму ущільнення, швидкості руху котка, кількості проходів котка одним слідом, величиною перекривання кожного сліду наступним проходом вальців котка.

2.3. Контролює технічний стан котка.

2.4. Перевіряє роботу: двигуна, коробки передач, редуктора, вібраційного механізму; технічний стан вальців та коліс котка, механізмів керування, гідравлічної системи, електрообладнання, пристрою для очищення і змочування вальців.

2.5. Готує коток до роботи, здійснює заправлення паливом і водою.

2.6. Виконує щозмінне технічне обслуговування котка, бере участь у його плановому запобіжному ремонті.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст котка самохідного на пневматичних шинах 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст котка самохідного на пневматичних шинах 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст котка самохідного на пневматичних шинах 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст котка самохідного на пневматичних шинах 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст котка самохідного на пневматичних шинах 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст котка самохідного на пневматичних шинах 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст котка самохідного на пневматичних шинах 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст котка самохідного на пневматичних шинах 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст котка самохідного на пневматичних шинах 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст котка самохідного на пневматичних шинах 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст котка самохідного на пневматичних шинах 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст котка самохідного на пневматичних шинах 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст котка самохідного на пневматичних шинах 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст котка самохідного на пневматичних шинах 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст котка самохідного на пневматичних шинах 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст котка самохідного на пневматичних шинах 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.