Інструкція для посади "Механік основного виробництва II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механік основного виробництва II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією механіка основного виробництва не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції та інші настановчі й нормативні матеріали, що стосуються діяльності служби;
      - технічні характеристики;
      - конструктивні особливості, правила технічної експлуатації та режими роботи обслуговуваного обладнання;
      - методи планування;
      - організацію та технологію ремонтних робіт;
      - порядок складання технічної документації;
      - основи технології основного виробництва;
      - основи економіки, організації виробництва та праці;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Механік основного виробництва II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механік основного виробництва II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механік основного виробництва II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механік основного виробництва II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою спеціалізованих бригад з ремонтного обслуговування використовуваного обладнання.

2.2. Забезпечує: технічно грамотну та безаварійну експлуатацію обладнання основного виробництва вуглезбагачення, вентиляційних і протипожежних установок; своєчасний та якісний ремонт і модернізацію використовуваної техніки.

2.3. Організовує: періодичні огляди обладнання і складання графіків планово-запобіжних ремонтів, паспортів; вивчення режиму роботи обладнання, причин і тривалості його простою, облік виконаних робіт з ремонту та модернізації; визначення напрацювання окремих деталей та вузлів з метою виявлення причин передчасного спрацювання.

2.4. Розробляє і впроваджує прогресивні методи ремонту та відновлення вузлів і деталей, а також заходи щодо скорочення простоїв та збільшення термінів служби обладнання, зниження вартості та поліпшення якості ремонту.

2.5. Бере участь: у розслідуванні причин аварій обладнання, у розробленні заходів щодо запобігання аварій та виробничого травматизму; у складанні планів матеріально-технічного постачання; в обговоренні та впровадженні раціоналізаторських пропозицій.

2.6. Проводить інструктаж щодо безпечних методів ведення робіт, контролює виконання нарядів та дотримання правил безпеки й технічної експлуатації персоналом обслуговування.

2.7. Веде установлену документацію, звітність.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механік основного виробництва II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механік основного виробництва II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механік основного виробництва II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механік основного виробництва II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механік основного виробництва II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механік основного виробництва II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механік основного виробництва II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механік основного виробництва II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механік основного виробництва II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механік основного виробництва II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механік основного виробництва II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механік основного виробництва II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механік основного виробництва II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механік основного виробництва II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механік основного виробництва II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механік основного виробництва II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.