Інструкція для посади "Маркшейдер розрізу, шахти", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Маркшейдер розрізу, шахти" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали, що стосуються маркшейдерської служби;
      - технологію ведення маркшейдерських робіт;
      - методи спостережень за зсуненням земної поверхні і за станом об'єктів, які охороняються;
      - види маркшейдерського обладнання та правила його експлуатування, порядок обліку руху запасів і втрат корисних копалин у надрах;
      - основи економіки, організацію виробництва і праці;
      - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід ведення маркшейдерських робіт;
      - основи трудового законодавства і законодавства про охорону природи, надр;
      - правила і норми охорони праці, промислової санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Маркшейдер розрізу, шахти призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Маркшейдер розрізу, шахти підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Маркшейдер розрізу, шахти керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Маркшейдер розрізу, шахти під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує всі види маркшейдерських робіт на закріплених дільницях шахти (розрізу) створює опорні мережі для знімання гірничих виробок; проводить теодолітні зйомки, нівелювання та заміри гірничих виробок; переносить в натуру проекти гірничих виробок, споруд, трас та інших комунікацій; унапрямлює гірничі виробки; складає маркшейдерську гірничографічну документацію; визначає за результатами зйомок і вимірів обсяги виробленого виробу, закладання порожнин і веде облік погашення виробок.

2.2. Контролює: стан гірничих виробок, зсунення земної поверхні під впливом гірничих робіт, стан тріангуляційних пунктів, прилеглих до території підприємств; правильність ведення гірничих робіт, дотримання проектних направлень, габаритів і профілів, повноту виїмки вугілля; виконання заходів щодо забезпечення безпечного ведення гірничих робіт поблизу відпрацьованих виробок і небезпечних зон.

2.3. Розраховує межі безпечного ведення гірничих робіт, бар'єрні і запобіжні цілики, запаси вугілля на дільниці і стежить за їх раціональним виробленням.

2.4. Визначає об'єм вугілля на складах.

2.5. Бере участь: у забезпеченні своєчасного відтворення очисної лінії вибоїв відповідно до плану розвитку гірничих робіт; у складанні календарних планів розвитку гірничих робіт на дільниці і контролює їх виконання; в організації обліку руху запасів корисних копалин; в розробленні та проведенні заходів щодо захисту земної поверхні і розміщення на ній будівель, споруд, водоймів, насаджень від шкідливого впливу гірничих робіт.

2.6. Веде встановлену документацію, звітність.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Маркшейдер розрізу, шахти має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Маркшейдер розрізу, шахти має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Маркшейдер розрізу, шахти має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Маркшейдер розрізу, шахти має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Маркшейдер розрізу, шахти має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Маркшейдер розрізу, шахти має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Маркшейдер розрізу, шахти має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Маркшейдер розрізу, шахти має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Маркшейдер розрізу, шахти має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Маркшейдер розрізу, шахти несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Маркшейдер розрізу, шахти несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Маркшейдер розрізу, шахти несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Маркшейдер розрізу, шахти несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Маркшейдер розрізу, шахти несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Маркшейдер розрізу, шахти несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Маркшейдер розрізу, шахти несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.