Інструкція для посади "Люковий 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Люковий 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову вантажно-розвантажувальних механізмів, лебідок, штовхачів, конвеєрів;
      - типи вагонеток і зчеплень, інструкції щодо догляду за ними;
      - схему транспортування вантажу на обслуговуваній дільниці;
      - профіль та стан колій, плит і стрілок на робочому місці;
      - основні властивості, сорти і допустиму грудкуватість корисної копалини, ознаки її відмінності від пустої породи;
      - встановлену сигналізацію;
      - способи запобігання пошкоджень каната, зчіпних пристроїв і вагонеток.

1.4. Люковий 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Люковий 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Люковий 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Люковий 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Вантажить з люків гірничу масу у вагонетки на транспортерну стрічку та автомашини на вантажному пункті з плановим навантаженням на одного працюючого до 100 т протягом зміни.

2.2. Підкочує і відкочує вантажні й порожні вагонетки в межах зони обслуговування за допомогою лебідок, штовхачів і вручну.

2.3. Керує штовхачами, лебідками та іншими механізмами навантажувальних і розвантажувальних пунктів.

2.4. Контролює повноту навантажування відповідно до вагової норми.

2.5. Перевіряє справність гальмівної системи обслуговуваних механізмів.

2.6. Приймає, розміщує на складі видобуте і вантажить його у вагонетки.

2.7. Вмикає і вимикає конвеєр, гідрознепилювальні установки.

2.8. Здійснює шурування гірничої маси в дюках, розрівнює її у вагонетках.

2.9. Стежить за скреперним навантаженням і наповненням вантажних бункерів.

2.10. Зчіплює і розчіплює вагонетки, переводить стрілки.

2.11. У необхідних випадках супроводжує ешелон до вантажно-розвантажувального місця.

2.12. Подає сигнали.

2.13. Надає допомогу машиністу електровоза під час маневрів у вантажних пунктах.

2.14. Формує і розчіплює ешелони.

2.15. Розштибовує конвеєри.

2.16. Навішує на вагонетки бирки.

2.17. Відбирає видиму породу з корисних копалин.

2.18. Чистить вагонетки, бункери, плити, приймальні майданчики і колії в місцях навантажування і розвантажування під люками і скреперними помостами.

2.19. Зрошує гірничу масу.

2.20. Гальмує і піднімає вагонетки, що зійшли з рейок.

2.21. Усуває дрібні неполадки в роботі обслуговуваних механізмів, люків, люкових засувів.

2.22. Прибирає розсипану породу під люками.

2.23. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Люковий 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Люковий 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Люковий 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Люковий 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Люковий 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Люковий 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Люковий 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Люковий 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Люковий 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Люковий 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Люковий 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Люковий 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Люковий 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Люковий 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Люковий 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Люковий 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.