Інструкція для посади "Дорожньо-колійний робітник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Дорожньо-колійний робітник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні властивості гірських порід і способи приведення до безпечного стану гірничих виробок;
      - розміщення гірничих виробок;
      - колійні знаки і сигнали;
      - правила огороджування місць проведення робіт установленими сигналами;
      - матеріали, застосовувані для улаштування основи колій і доріг, верхньої будови колії;
      - способи і прийоми проведення робіт з застосуванням ручного, електрифікованого і пневматичного інструменту та їх будови;
      - склад, способи приготування бетонних сумішей;
      - призначення, будову та правила експлуатації обладнання для приготування, транспортування та ущільнювання бетонних сумішей;
      - способи доставлення по гірничих виробках на робочі місця матеріалів для упорядкування колій та автодоріг;
      - способи і прийоми виконання робіт під час спорудження основи і верхньої будови колії та автодоріг;
      - профіль колії та автодороги, що укладається;
      - правила читання нескладних робочих креслень;
      - назви основних елементів основи, верхньої будови колії;
      - види дорожніх основ та покриттів.

1.4. Дорожньо-колійний робітник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Дорожньо-колійний робітник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Дорожньо-колійний робітник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Дорожньо-колійний робітник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує нескладні роботи під час будівництва, ремонту і поточного утримання рейкових колій та автодоріг у шахті й на шахтовій поверхні.

2.2. Прибирає породу вручну під час очищення основи рейкової колії та автодороги.

2.3. Перекидає і розподіляє щебінь вручну.

2.4. Ріже рейки.

2.5. Демонтує рейкові стики.

2.6. Кріпить рейки до дерев'яних шпал.

2.7. Укріплює болти, підбиває костилі, підносить і розкладає шпали, рейки, бруси, костилі, кріплення, інструменти та матеріали.

2.8. Ремонтує колійні сигнали, очищає виробки та водостічні канавки після ремонту.

2.9. Заготовляє матеріали для бетонних сумішей, завантажує їх у дозувальні пристрої та бетонозмішувачі.

2.10. Вкладає бетонну суміш у водостічні канави і пішохідні доріжки.

2.11. Перекидає і розподіляє щебінь чи бетонну суміш під час роботи з профілювання основи колії або автодороги.

2.12. Підбиває шпали вручну і механізованим ручним інструментом.

2.13. Ущільнює бетонні суміші вібраторами.

2.14. Антисептує шпали і бруси вручну.

2.15. Обходить і перевіряє стан обслуговуваної ділянки колії.

2.16. Приводить до безпечного стану гірничу виробку на робочому місці.

2.17. Очищає колії від сторонніх предметів.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Дорожньо-колійний робітник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Дорожньо-колійний робітник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Дорожньо-колійний робітник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Дорожньо-колійний робітник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Дорожньо-колійний робітник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Дорожньо-колійний робітник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Дорожньо-колійний робітник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Дорожньо-колійний робітник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Дорожньо-колійний робітник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Дорожньо-колійний робітник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Дорожньо-колійний робітник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Дорожньо-колійний робітник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Дорожньо-колійний робітник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Дорожньо-колійний робітник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Дорожньо-колійний робітник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Дорожньо-колійний робітник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.