Інструкція для посади "Лаборант", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лабораторна діагностика". Спеціалізація за фахом "Клінічна діагностика". Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я;
      - організацію роботи клініко-діагностичних, бактеріологічних і санітарно-гігієнічних лабораторій;
      - права, обов'язки та відповідальність лаборанта;
      - методики проведення лабораторних досліджень (клініко-діагностичних, біохімічних, бактеріологічних, імунологічних, патологоанатомічних, санітарно-гігієнічних);
      - нормальні показники лабораторних досліджень та їх зміни при патологічних процесах;
      - правила підготовки хворого, необхідних матеріалів (реактивів, фарб, розчинів бактеріальних живильних середовищ та інш.), апаратури та інструментарію до проведення лабораторних обстежень;
      - правила відбору матеріалу доставки його до лабораторії та дезінфекції відпрацьованого;
      - особливості обладнання робочого місця при різних дослідженнях;
      - принципи миття лабораторного посуду, його дезінфекції і стерилізації;
      - принципи протиепідемічного режиму в лабораторії;
      - правила охорони праці під час роботи з апаратурою та лабораторним матеріалом;
      - правила надання першої та невідкладної медичної допомоги;
      - правила оформлення медичної документації.

1.4. Лаборант призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я, організацію роботи клініко-діагностичних, бактеріологічних і санітарно-гігієнічних лабораторій.

2.2. Обладнує робоче місце.

2.3. Виготовляє реактиви, розчини, дезінфікуючі засоби.

2.4. Бере матеріал для лабораторних досліджень.

2.5. Проводить основні види досліджень з використанням сучасної лабораторної апаратури і інструментарію.

2.6. Забезпечує протиепідемічний режим в лабораторії.

2.7. Знешкоджує відпрацьований матеріал.

2.8. Миє лабораторний посуд, проводить його стерилізацію.

2.9. Дотримується правил охорони праці.

2.10. Веде медичну документацію.

2.11. Надає першу медичну допомогу.

2.12. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.